30.04.2008

علي لاريجاني: مشروعيت دولت‌ها به فعل سياسي آن‌ها مربوط است

ایسنا: منتخب مردم قم در انتخابات مجلس هشتم درباره شايعاتي درباره كانديداتوري‌اش براي رياست مجلس هشتم گفت: در اين رابطه نظري ندارم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) علي لاريجاني در حاشيه همايش علامه شهيد مطهري و فلسفه سياسي ايشان در پاسخ به خبرنگاري كه از وي درباره رياست مجلس هشتم پرسيد،‌ گفت: اين‌ها فقط زمزمه است ولي من در اين رابطه نظري ندارم.

وي ادامه داد:‌ بيشتر بايد به فكر اين باشيم كه مجلس داراي ساختار مناسبي باشد و اين‌كه چه اهداف استراتژيكي را دنبال كند.

منتخب مردم قم در انتخابات مجلس هشتم طي سخناني در همايش “شهيد مطهري و فلسفه سياسي” كه عصر روز سه‌شنبه در محل تالار اجتماعات دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار شد، گفت: شهيد مطهري فلسفه سياست را امري حضوري مي‌دانست كه مي‌توان درباره آن صحبت کرد.

به گزارش ايسنا لاريجاني با بيان اين‌که ” شهيد مطهري درباره فلسفه سياسي کتابي نداشه اما به اين فلسفه معتقد بود” خاطرنشان کرد: وي فلسفه سياست را امري مي‌دانست که حضوري است و مي‌توان درباره آن صحبت کرد و به همين دليل در کتاب جهان‌بيني خود به صراحت اعلام مي‌كند که ايدئولوژي‌ها برخواسته از يک جهان‌بيني هستند.

وي افزود: در مجموع آثار ايشان به موضوعاتي از قبيل عدالت، آزادي، مشروعيت حکومت و دموکراسي پرداخته شده است که مربوط به فلسفه سياسي بوده و در اين فلسفه مورد بحث قرار مي‌گيرد.

لاريجاني درباره عدالت از ديدگاه شهيد مطهري گفت: در اين موضوع، ايشان كتاب “عدل الهي” را دارند و در آثارشان درباره عدالت صحبت کرده و آن را به عدالت تکويني و تشريعي و عدالت اجتماعي و فردي تفکيک مي‌کنند.

وي ادامه داد: عدالت به معناي فراهم شدن زمينه براي تحقق استعداد افراد است كه يکي از اين زمينه‌ها براي تحقق استعدادها آزادي است، آزادي که بتواند استعدادها را به فعليت برساند.

وي خاطرنشان کرد: جامعه از نظر شهيد مطهري، مجموعه‌اي از افراد نيست که به دليل نيازهاي اوليه دور يکديگر جمع شده‌اند، بلكه در آن يک به هم تنيدگي روح وجود دارد و همانطور که فرد داراي مرگ و حيات است، جامعه نيز داراي مرگ و حيات مي‌باشد؛ بنابراين جامعه داراي روح جمعي است كه براي تحقق عدالت در آن، استعدادها نيز بايد محقق شوند.

لاريجاني درباره حدود آزادي از ديدگاه شهيد مطهري بيان کرد: ايشان آزادي را تا آن‌جايي مي‌داند که به ساير حقوق انساني لطمه وارد نشود و ساير شئونات انساني نيز مشکل پيدا نکنند، يعني آن‌ها بتوانند محقق شوند.

وي افزود: به عقيده شهيد مطهري در رقابت‌هاي اقتصادي نبايد حدي براي آن قائل شد و از مولفه‌هاي عدالت ايشان در بعد اقتصادي اين است که فاصله طبقاتي کاسته شود.

وي اظهار كرد: در بحث اقتصادي، ايشان روي اين نکته که آزادي اقتصادي و رقابت بايد به نحو شديد وجود داشته باشد، کاملا جدي بودند و به تفکر سوسياليستي که باعث از بين رفتن استعدادها مي‌شود، نقد داشتند.

منتخب مردم قم در مجلس هشتم ادامه داد: امکانات اوليه براي همه به نحوي که بتوانند استعدادهاي‌شان شکوفا شود، ضروري است يعني اگر دولت بخواهد درک درستي از عدالت داشته باشد بايد اين را به عنوان يک مولفه در نظر بگيرد.

وي با اشاره به مشروعيت دولت‌ها از ديدگاه شهيد مطهري يادآور شد: مشروعيت دولت‌ها به فعل سياسي آن‌ها مربوط است؛ بايد ديد، افعال سياسي آن دولت چقدر مشروع و در جهت تکامل جامعه است.

لاريجاني در مورد مشروعيت حاکم از ديدگاه شهيد مطهري با بيان اين‌که ” در زمان غيبت امام معصوم(ع)، فقهاي عادل داراي مشروعيت‌اند” افزود: اهل سنت براي حاکم حداکثر عدالت و راي مردم را قائل‌اند اما شهيد مطهري مي‌گويد ما نيز همين را قائليم و علاوه بر اين، کسي كه بر سر کار مي‌آيد بايد فقيه عادل باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates