30.04.2008

بی‌تدبيری فرماندار، عامل درگيري خونين ايلام

بازتاب: بروجردی افزود که برکناری فرماندار کافی نيست و قوه قضائيه بايد به اين موضوع رسيدگی کند.

علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه، ضمن تاييد خبرکشته شدن سه نفر و زخمی شدن شماری ديگر در جريان انتخابات اخير مجلس شورای اسلامی در ايوان غرب در استان ايلام، گفت که بی تدبيری فرماندار، عامل اين رويداد بوده، و او اکنون از کار برکنار شده است.

بروجردی افزود که برکناری فرماندار کافی نيست و قوه قضائيه بايد به اين موضوع رسيدگی کند.

در دور دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی که روز جمعه گذشته برگزار شد، داريوش قنبری بيشترين آراء را بدست آورد اما پيش از اعلام نهائی نتيجه انتخابات، شايعاتی رواج يافت مبنی بر اين که آراء قنبری به سود نامزد ديگری شمرده شده است. انتشارهمين شایعه سبب شد تا هواداران آقای قنبری در برابر فرمانداری ايوان غرب تجمع کنند. در پی اين تجمع، بر اثر تيراندازی ماموران انتظامی، سه نفر کشته و شماری ديگر زخمی شدند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates