30.04.2008

اعلام رسمی کاندیداتوری احمدی نژاد توسط رایحه خوش

خُسن آقا: صل علی محمد بوی گند جوراب احمدی آمد!
فرارو: نماینده رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان کاندیداتوری احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را با توجه به تجارب انتخابات ریاست جمهوری دوره های گذشته طبیعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی در نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان با خبرنگاران به سئوال خبرنگاری که درباره احتمال کاندیداتوری احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم پرسید و گفت آیا جبهه متحد از کاندیداتوری وی حمایت خواهد کرد یا خیر؟ پاسخ داد : قضاوت کردن درباره این موضوع قدری زود است و باید صبر کرد.

وی افزود: البته به طور طبیعی و با توجه به تجارب انتخابات ریاست جمهوری در دوره های گذشته، بایستی این انتظار را داشت که آقای احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوری خود یعنی در دوره دهم را نیز برعهده داشته باشد.

این عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان در عین حال تصریح کرد: این نظر شخصی بنده است و تاکنون این موضوع در جبهه متحد اصولگرایان مورد بحث قرار نگرفته است.

زارعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری که پرسید چه تعدادی از کاندیداهای اصولگرایان به مجلس هشتم راه یافته اند؟ گفت: بر اساس آماری که وزیر کشور هم اعلام کرده است از مجموع کل نمایندگان مجلس هشتم، 70 درصد متعلق به اصولگرایان، 17 درصد مربوط به اصلاح طلبان و 13 درصد مربوط به شخصیت های مستقل است.

بر اساس این گزارش، سید شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان نیز در پاسخ به همین سئوال گفت: بیش از 200 نامزد اصولگرا و حدود 40 تا 50 نفر از کاندیداهای جناح موسوم به دوم خرداد به مجلس هشتم راه یافته اند، ضمن اینکه تعدادی نیز با عنوان مستقل منتخب مردم در مجلس شده اند که هر چند به عنوان مستقل در انتخابات شرکت کردند اما شخصیت های اصولگرا و قابل احترامی هستند.

صدر در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کاندیداهای جبهه متحد که به مجلس هشتم راه یافته اند، چه راهکارهایی برای حفظ وحدت بین اصولگرایان و تعامل با دولت اتخاذ خواهند کرد؟ گفت: انتخابات مجلس هشتم تأیید مجددی بر تداوم گفتمان اصولگرایی و پافشاری بر اصول انقلاب اسلامی بود، بنابراین باید از این تأیید مردم مراقبت کنیم تا در چالش های سیاسی نیفتیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال دیگری درباره ارزیابی نسبت به اقلیت و اکثریت مجلس هشتم در مقایسه با اقلیت و اکثریت مجلس هفتم، گفت: آنچه مسلم است این است که مجلس هشتم باید به صورت کارآمدتر، مقتدرتر و موثرتر عمل کند.

وی افزود : ما در جبهه متحد این موضوع را مورد تأکید قراردادیم که باید با سعه صدر و و دید باز فراکسیونی ایجاد کنیم که ضمن تعامل با نمایندگانی که با گرایشات سیاسی ما همخوانی ندارند، کار را پیش ببریم.

به گزارش مهر، در ادامه این نشست خبری،علی اصغر زارعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سازوکار نمایندگان جبهه متحد در مجلس هشتم برای تعامل با شخصیت های مستقل و جناح اصلاح طلب، چیست؟ گفت: سازوکار تعامل در مجلس هشتم با سایر مجالس قبلی متفاوت خواهد بود، انتظار مردم اولویت بخشی به مشکلات کشور و ارائه راهکارهای قانونی برای حل آنها است، ضمن اینکه منافع ملی نیز باید محور برنامه ها قرار گیرد.

این عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان افزود: ما در مجلس هشتم اقلیتی همراه با اکثریت خواهیم داشت، ضمن اینکه اکثریت نیز فضا را برای اقلیت باز خواهد گذاشت.

زارعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم صورت گرفت و مسائلی که درباره سلامت انتخابات در آن مقطع مطرح شد، گفت: بسیاری از این مسائل قبل از اینکه واقعیت داشته باشد شایعاتی است که با سرعت زیاد منتشر می شود، بنده اطلاعات خاصی نسبت به تغییرات کابینه ندارم و باید منتظر تصمیم رئیس جمهور نشست.

در ادامه این نشست خبری، سید شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که درباره هزینه های انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان پرسید، گفت: ما در جبهه متحد اصولگرایان از انتشار هزینه های انتخابات از سوی همه گروه ها و ائتلاف های حاضر در انتخابات استقبال می کنیم و هر زمانی که این کار در کشورآغاز شد ما نیز هزینه های صرف شده در جبهه متحد را اعلام می کنیم.

صدر گفت: هزینه های جبهه متحد در استان ها برعهده شوراهای استانی بود که این کارنیز با کمک خود کاندیداها و مردم صورت گرفت و اینگونه نبود که ما بودجه خاصی را از مرکز در اختیار استان ها قرار داده باشیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید جبهه متحد اصولگرایان آیا راه حل خاصی برای حل مسائل اقتصادی کشور دارد؟ گفت: ما در برنامه اعلامی خود برای مجلس هشتم محور کار را حل مسائل اقتصادی قرار دادیم و در برنامه خود از اطلاعات مرکز پژوهش ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده کردیم ، ما در مجلس هشتم حل مشکلات اقتصادی کشور را در قالب یک کمیته کاری پیگیری خواهیم کرد.

وی درباره برنامه جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم برای تعیین نرخ سود بانکی، گفت: این بحث یک بحث کارشناسی است و اساتید اقتصادی باید نسبت به آن نظر دهند، اساتید اقتصادی که ما می شناسیم معتقدند میزان سود بانکی باید به نحوی باشد که مردم را از سرمایه گذاری باز ندارد.

صدر در پایان این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا جبهه متحد اصولگرایان در آینده به حزب تبدیل خواهد شد یا خیر؟ گفت: تاکنون بحثی در این رابطه در جبهه متحد صورت نگرفته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates