30.05.2008

تحصن دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان در اعتراض به مشکلات صنفی

خبرنامه امیرکبیر: عصر روز گذشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اعتراض به ادامه فشارهای صنفی و آموزشی مسولین این دانشگاه اقدام به تحصن در محیط خوابگاهی دانشگاه نمودند.

دانشجویان به مشکلات صنفی اعم از وضعیت نابسامان خوابگاه ها، سرویس های ایاب و ذهاب، وضعیت نامطلوب غذایی و همچنین مشکلات رفاهی دانشجویان در محیط های بیمارستان، مشکلات آموزشی، برخورد نامناسب با دانشجویان و عدم پاسخگویی به تخلف مسئولین معترض می باشند.

لازم به ذکر است شورای صنفی و انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی به در راستای حذف نهادهای دانشجویی، توسط مسئولین دانشگاه تعطیل شده است و بازگشایی مجدد این تشکل ها نیز از خواسته های دانشجویان می باشد.

به گزاش خبرنامه امیرکبیر، در برگزاری این تحصن اعضای بسیج با همراهی مسئولین دانشگاه به ارعاب دانشجویان جهت انصراف از تحصن پرداختند. مسئولین حراست دانشگاه نیز با تماس با خانواده های دانشجویان خواستار پایان دادن به این تحصن شده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates