30.06.2008

برای دفاع از نام «خلیج فارس» 190 هزار امضا کم داریم

عصر ایران :
این در حالی است که کشورهای عربی برای ترویج نام های جعلی پیرامون نماد های ملی و تاریخی و سرزمینی
ایران میلیاردها دلار هزینه می کنند و جای بسی تاسف و تعجب است که برخی برای مقابله با این تهدیدها حتی از یک امضا که کمتر از 2 دقیقه وقت کاربران را می گیرد، دریغ می کنند!
عصرایران- بعد از اقدام جستجو گر گوگل در استفاده از یک عنوان جعلی به جای نام تاریخی خلیج فارس اقدامات خودجوشی برای اعتراض به این اقدام گوگل آغاز شد.

به گزارش عصرایران در پی این جعل تاریخی، تعدادی از ایرانیان طرح جمع آوری یک میلیون امضا را در اعتراض به تحریف نام خلیج فارس در گوگل عملیاتی کردند تا ضمن دفاع از هویت تاریخی ایران ، مسوولان گوگل را با واقعیت های موجود در افکار عمومی ایران آشنا کنند و اصلاح دائمی چنین روندهایی را خواستار شوند.

باوجود گذشت چند ماه از این فراخوان متاسفانه هنوز امضا ها به نصاب یک میلیون ، نرسیده واین در حالی است که کشورهای عربی برای جعل عناوین و نقشه ها و ترویج نام های جعلی پیرامون نماد های ملی و تاریخی و سرزمینی ایران میلیاردها دلار هزینه می کنند و جای بسی تاسف و تعجب است که برخی برای مقابله با این تهدید ها حتی از یک امضا دریغ می کنند!

این امضای اینترنتی کمتر از 2دقیقه وقت کاربران را می گیرد و در حال حاضر حدود 810 هزار نفر درخواست مربوطه را امضا کرده اند بنابراین همچنان به کمتر از دویست هزار امضا نیاز است.

لازم به توضیح است برای امضای این متن اعتراضی تنها به درج آدرس پست الکترونیکی و نام نیاز است و افراد در تعدد امضا محدودیتی ندارند .
بی گمان افزون بودن هر چه بیشتر امضاها ، فراتر از اثرگذاری در مجموعه گوگل ، می تواند پیام واضحی از میهن دوستی ایرانیان را به همه جهان به ویژه برخی همسایگان ناباب جنوبی برساند.

برای امضای این بیانیه اینجا کلیک کنید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates