07.31.2008

اعتصاب غذای فرهاد وکیلی و اعتصاب سکوت فرزاد کمانگر و علی حیدریان

خبرنامه امیرکبیر: فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر که به همراه فرهاد وکیلی و علی حیدریان ، دو متهم دیگر پرونده هر سه به اعدام محکوم گشته اند در تاریخ ۶/۵/۸۷ از بندهای عمومی زندانهای اوین و رجایی شهر در حالی که در حال سپری نمودن ایام محکومیت خود بوده اند و حکم آنان نیز از دادگاه تجدید نظر به تائید نهایی رسیده بود ، بدلیل دامنه وسیع اعتراضات اجتماعی به این احکام و برای محدود نمودن این افراد و اعمال فشار بر آنان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گشتند.

بنابر گزارشات دریافتی هم اکنون فرهاد وکیلی بعلت بیماری در سلول عمومی و علی حیدریان و فرزاد کمانگر نیز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ که تحت مدیریت وزارت اطلاعات اداره میگردد به سر می برند. فرهاد وکیلی در اعتراض به رویه ناعادلانه دستگاه امنیتی و اعمال فشار بر این افراد از روز انتقال دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است، این در حالی است که چندی پیش آقای وکیلی در زندان سکته قلبی نموده بودند.

همچنین فرزاد کمانگر و علی حیدریان نیز در اعتراض به رویه مذکور اعلام سکوت نموده اند و با امتناع از صحبت نمودن خواستار پایان دادن به اعمال فشارهای دستگاه امنیتی شده اند. این افراد اعلام نموده اند در صورت تداوم فشارها آنان نیز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

فعالان حقوق بشر در ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates