07.31.2008

بركات بانوي مدعي براي حلقه مريدان!

خُسن آقا: این یکی گویا دست مشکینی را هم از پشت بسته نه تنها با محمد ارتباط دارد بلکه از طریق جبرئیل با خود خدا هم رابطه دارد.
بازتاب: وي حتي گاه در حضور ديگران به حاضران پشت کرده و پس از صحبت با خود مدعي مي‌شده که دستوري به وي ابلاغ شده است.

يك بانوي ساكن يكي از روستاهاي قشم كه ادعاي ارتباط با رسول خدا(ص)، عيسي مسيح(ع) و جبرئيل(ع) را كرده، دردسرهاي عجيبي براي حلقه مريدان انگشت‌شمار خود به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، وي نخست مدعي شد كه در خواب و بيداري با پيامبر اكرم(ص) ارتباط دارد و به تازگي مدعي ارتباط با جبرئيل نيز شده و دستورهايي نيز براي ارشاد مردم از خود صادر مي‌كند.

وي حتي گاه در حضور ديگران به حاضران پشت کرده و پس از صحبت با خود مدعي مي‌شده که دستوري به وي ابلاغ شده است.

با وجود اين، كسي غير از شوهر، فرزندان و دو تن از برادران وي و يك خانواده ديگر به حلقه مطيعان و مريدان وي وارد نشده‌اند كه البته براي اين گروه نيز دردسرهاي بسياري ايجاد شده، به گونه‌اي كه نخست پس از برخوردهاي انجام‌شده با فروش بخشي از اموال خود به امارات، سپس عربستان، سوريه و … مهاجرت كرده‌اند و مردان اين خانواده هم بيكار شده و به يادداشت‌برداري از دستورهاي بانوي مذكور مشغول شده‌اند.

گفته مي‌شود، حتي يكي از برادران اين زن هم با دستور او، به رغم داشتن چهار فرزند از همسر خود جدا شده و با يكي از دوستان خانم مدعي وصلت كرده است!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates