08.11.2008

اعدام دو گروگان توسط گروه “جندالله”

به قلم : رحمت قاسم بیگلو
رادیو فرانسه :

گروه “جندالله” که در بلوچستان ایران فعالیت سیاسی و مسلحانه دارد اعلام کرده است که دوتن دیگر از گروگان های خود را از جمله یک سرهنگ و یک سرگرد سپاه پاسداران را اعدام کرده است.

به گزارش منابع خبری ایرانی ، سایت متعلق به جندالله در گزارشی در این باره اعلام کرده که سه نظامی دیگر ایران را به گروگان گرفته است.

جندالله در ماه ژوئی گذشته اعلام داشته بود که شانزده تن از ماموران مرزی حکومت اسلامی را ربوده و در اختیار گرفته است.

جندالله در خبر روز (یکشنبه) خود اعلام میدارد که تاکنون ده تن از گروگانهای خود را که از پادگان نظامی “سراوان” به اسارت گرفته شده بودند به هلاکت رسانده است.

جندالله تهدید می کند که شش پاسدار گروگانهای باقی مانده در دست جندالله به زودی اعدام خواند شد.

جندالله همچنین مدعی شده است که در روزهای اخیر سه افسر بلند پایه سپاه به نام های “سرهنگ بهنام محمدی” “سرگرد اسماعیل دهدار” و محمود فالح گلچین با دستگیر کرده که تحت بازجوئی قرار دارند. همزمان در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام شد که کصبح امروز چهار نفر در شهر زاهدان به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شدند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates