08.24.2008

رادیو زمانه دوساله شد (خودمونی ٤)

وبلاگ 4دیواری: رسانه ابزار قدرت است. مانند ارتش. حتی مؤثرتر و موفق‌تر. کاری را که ارتش‌ها در ده‌ها سال نمی‌توانند بکنند، رسانه‌ها در مدت کمی انجام می‌دهند. رسانه فقط ابزار قدرت نیست، بلکه خود قدرت نیز هست. با این تفاوت که در جوامع غربی «قوت‌های سه‌گانه» قانونا تحت کنترل دمکراتیک اجتماعی قراردارند، حال آن‌که کنترل رسانه تقریبا به طور کامل به عهده‌ی وجدان فردی اصحاب و ارباب رسانه‌ها گذاشته شده است. هرگونه اعتراض به این «قدرت» می‌تواند بلقوه با توسل به یکی از اصول قانون اساسی (آزادی بیان، آزادی مطبوعات و …) سرکوب شود.

اعمتاد به وجدان‌های فردی نشانه‌ی حسن‌نیت، فرهیختگی و چیزهای خوب دیگری از این دست نیست، بلکه نشانه‌ی جهل فرد اعتمادکننده است. واضح است که ایجاد نهادهایی برای کنترل رسانه‌ها راه حل نیست. اما کنترل این «قدرت»، پرسش از/ و نقد آن به عهده‌ی جامعه‌ی مخاطبان است. و آن دسته از اهل رسانه که لغزش وجدان را می‌شناسند، معمولا از نقد مخاطبان خشنود می‌شوند.

*

رادیو زمانه دوساله شد. از رنگ گل روی زمانه تا رنج خار باغبان‌هاش. این عنوان نوشته‌ای است از مدیر این رادیو مهدی جامی که به همین مناسبت منتشر شده است. رسانه‌های دمکراتیک از این گونه مناسبت‌ها به عنوان موقعیت مناسبی برای نقد از خود و ارایه یک سری فاکت و اسناد و اطلاعات در مورد خود به مخاطبان استفاده می‌کنند. این یک وظیفه‌ی قانونی نیست، بلکه وظیفه‌‌ای است که خود صاحبان وجدان‌های فردی آزادانه به عهده‌ی خود می‌گذارند. شفافیت، یعنی ما به شما مخاطبان امکان می‌دهیم که ما را نقد/ کنترل کنید. یعنی ما خود را در معرض کنترل شما قرارمی‌دهیم.

حال ببینید مهدی جامی در چنین مناسبتی چه می‌گوید:
ادامه مطلب را در وبلاگ 4دیواری بخوانید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates