30.08.2008

درگیری مردم با نیروهای گشت ارشاد در شيراز

پیک ایران: سلام دموکرات : روز پنجشنبه 7 شهريور, در خیابان عفیف آباد شیراز مامورین گشت ارشاد با مردم در گیر شدند.
به نقل از یکی از شاهدین ماجرا: مامورین گشت به اصطلاح ارشاد! قصد داشتند دختری که با مادر خود برای خرید به خیابان آمده بود را سوار ماشين كنند.
ماموران كه با مقاومت دختر جوان و فرياد هاي او مواجه شدند با استفاده از اسپري فلفل قصد در ساكت كردن دختر جوان دا شتند اما اين موضوع با عث خشم جوانان شد و با نيروي انتظامي درگير شدند.
ماموران در پي واكنش مردم و جوانان خشمگين دختر جوان را داخل خودرو سمند گشت كردند و به كوچه خلوتي در همان حوالي مي برند و شروع به كتك زدن دختر جوان كردند .
يكي از جوانان حاضر در صحنه به خبرنگار ما گفت: وقتي ما ديديم كه دختر جوان زير پاي ماموران در حال كتك خوردن است, سكوت را جايز نديديم و با مردم و ساير جوانان با عوامل نيروي انتظامي درگير شديم.
مردم خشمگين كه تعدادشان به بيش از 200 نفر مي رسيد با سنگ و چوب به ماشين گشت حمله كردند. ماموران نيروي انتظامي با حمايت پليس ضد شورش كه به نقطه درگيري اعزام شده بود, با شليك تير هوايي و ضرب و شتم مردم دختر جوان را همراه خود بردند و تعدادي از جوانان را كه با آنها درگير شده بودند دستگير كردند.
يكي از ساكنين محل كه در اين درگيري حضور داشت به خبرنگار ما گفت: این روزها خیابان های ما پر از این نمونه ها است. جمهوری اسلامی با تربیت چنین نیروهایی سعي دارد تا جوانان را در خفقان نگه دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates