31.08.2008

گراني در شيراز: فروش مرغ به قيمت 3550 تومان

بازتاب: يكي از بينندگان «تابناك» در پيامي آورده است: گشتي در بازار مايحتاج روزمره مردم، نشان از تأييد ايران از تهران تا كرج است. راديو سراسري قيمت اقلامي را كه اعلام مي‌كند، بايد پسوند اين قيمت‌ها فقط در تهران اعتبار دارد را نيز به آن بيفزايد.

در تماس با واحد شكايات اداره بازرگاني شيراز (124) درباره دليل فروش مرغ به قيمت 3550 تومان و اعلام قيمت پايين‌تر از راديو جواب مي‌دهند كه اين قيمت‌ها براي تهران است، در مورد بقيه اقلام هم رسيدگي چنداني نمي‌شود و بسياري از مغازه داران آنچنان گستاخ هستند كه چنانچه كسي كوچكترين چانه‌اي زد، مي‌گويند: قيمت ما اين است و هر كاري خواستيد بكنيد.

در مورد دوم با تماس با 124، دست‌كم دلمان خوش مي‌شود كه توانستيم حرفمان را به گوش مسئولان برسانيم، ولي درباره مطلب اعلام قيمت‌ها براي تهران، آيا مردم تهران با ديگر شهرهاي ايران تفاوتي دارند؟ آيا بقيه قوانين هم تهران و غير تهران دارند؟ آيا قوانين رانندگي، قضائي و… بين تهران و شهرها فرق دارد؟

آيا مردم ديگر شهرهاي ايران، كمتر از مردم تهران در انقلاب مايه گذاشتند؟ آيا مردم ديگر شهرها، كمتر از مردم تهران در زمان دفاع مقدس شهيد دادند؟ آيا مردم تهران بيش از مردم ديگر شهرها ماليات مي‌پردازند؟ آيا مجلس شوراي اسلامي، تنها از آن تهرانيان است و آيا رئيس‌جمهور اين مملكت، تنها براي تهرانيان برگزيده مي‌شود؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates