31.08.2008

پیدا کنید دلیل دستگیری مولوی احمد نارویی را

وبلاگ عبدالقادر بلوچ: مولوی احمد نارویی همچنان زندان است. صدایش را بشنوید. او معروف به محافظه کاریست و خیلی‏ها در منطقه از او دلخورند. سیاستهای او و مولوی عبدالحمید و روحانیونی مثل آنها تا حالا توانسته جلوی خون ریزی‏های زیادی را در بلوچستان بگیرد. نسبت به دستگیری بدون دلیل او بی تفاوت نباشید. به نظر من او را اعدام خواهند کرد. صدای او را بشنوید. اگر پسندیدید با روشهایی که خود می‏پسندید آنرا به گوش دیگران برسانید تا اگر فردا او را اعدام کردند حد‏اقل پسر عمه‏جانها و دختر عمه‏جانها سختشان بشود چسباندن او به گروهای خشونت طلب. به مصاحبه‏ای که رادیو زمانه یک سال قبل با او داشته گوش بدهید.
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates