05.09.2008

جلوگيري ازورودغيرقانوني ماموران وزارت نفت به پارك ملي كوير به درگيری مسلحانه انجاميد

پیک ایران: در حالي كه پارك ملي «كوير» يكي از مهمترين زيستگاههاي يوزپلنگ نادر ايراني، توسط «برنامه انسان و كره مسكون» يونسكو، به عنوان ذخيره‌گاه زيست‌كره ثبت شده است، وزارت نفت روز دوشنبه هفته گذشته بدون مجوز اقدام به ورود به اين پارك ملي براي عمليات اكتشاف نفت و گاز كرد كه اين امر با مقاومت محيط بانان منطقه مواجه شد و گزارش‌هاي دريافتي حاكيست موضوع به درگيري مسلحانه منجر شده است.
به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از چند سال قبل وزارت نفت خواستار اجراي دو عمليات اكتشاف مواد هيدروكربني (نفت و گاز) و ذخيره‌سازي گاز در پارك ملي كوير بود كه سازمان حفاظت محيط زيست، با توجه به حساسيت موضوع بارها و بارها از انجام اين عمليات جلوگيري كرد كه نهايتا تصميم بر اين شد كه وزارت نفت براي انجام اين فعاليتها گزارش ارزيابي زيست‌محيطي ارائه كند.
اين گزارشات را وزارت نفت به سازمان حفاظت محيط زيست تحويل داد ولي در بررسيهاي اوليه به دليل وجود ابهامات فراوان در گزارش هر دو آنها رد به وزارت نفت اعلام شد ولي متاسفانه روز دوشنبه هفته گذشته وزارت نفت همراه با تجهيزات و ماشين آلات اكتشافي وارد منطقه حفاظت شده كوير شد و قصد ورود به پارك ملي كوير را داشت كه در ابتداي ورود به منطقه توسط محيطبانان سازمان حفاظت محيط زيست متوقف شد و بعضي گزارشها حاكيست به دليل مقاومت‌هاي انجام شده حتي موضوع به درگيري مسلحانه و تيراندازي در محل منجر شد.
دكتر دلاور نجفي، معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با تاكيد بر اين كه سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ وجه اجازه ورود و تخريب پارك ملي كوير را به هيچ دستگاهي نمي‌دهد، به ايسنا گفت: اين سازمان طي يكسال گذشته تلاش كرده است كه تعامل سازنده‌اي را با دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت نفت داشته باشد و اخيرا هم وزير نفت به عنوان «وزير سبز» از سوي سازمان حفاظت محيط زيست انتخاب شد.
دكتر محمدحسن پيراسته، مديركل اسبق محيط زيست استان تهران نيز گفت : اجراي پروژه اكتشاف نفت در پارك ملي كوير نابودي كامل اين پارك را به همراه خواهد داشت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates