28.02.2007

هشدار حزب الله در باره حمله به ايران

رادیوفردا:
شيخ نعيم قاسم معاون دبيرکل حزب الله روز سه شنبه هشدار داد که هر گونه «ماجراجويی نظامی» آمريکا و اسراييل عليه ايران، پيامدهای خطرناکی در سراسر خاورميانه خواهد داشت.

شيخ نعيم قاسم گفت حزب الله در صورت حمله آمريکا به ايران دخالت نخواهد کرد. اما اين امکان را مطرح ساخت که اسراييل ممکن است به طور همزمان لبنان را هدف حمله قرار دهد.

در چنين صورتی به گفته آقای قاسم حزب الله «به طور قطع» واکنش نشان خواهد داد.

او همچنين گفت چريک های حزب الله برای مقابله با حمله احتمالی اسراييل به لبنان برنامه ريزی کرده اند.
آقای قاسم در مصاحبه با آسوشيتدپرس گفت جنبش مقاومت، همه اقدام های لازم را برای آماده شدن انجام می دهد.

به گفته او، حزب الله به طور پيوسته تاکتيک های مبارزه خود را تغيير می دهد تا اسراييل به توانايی های آن پی نبرد.

او گفت: «ما سعی می کنيم دشمن را در تاريکی نگه داريم. اين نقطه قوت جنبش مقاومت و رمز موفقيت آن است.»

بايد ديد يک حمله احتمالی آمريکا عليه ايران در چه سطحی خواهد بود. آيا يک حمله محدود خواهد بود يا يک جنگ کامل؟ کشورهای ديگر هم در آن شرکت خواهند داشت؟ آيا به سراسر منطقه نيز کشيده خواهد شد؟

معاون دبیرکل حزب الله لبنان
آقای قاسم همچنين گفت «اين بدين معنی نيست که ما امسال انتظار تهاجمی را داريم. اما فکر هم نمی کنيم که در آينده نزديک تهاجمی اتفاق نمی افتد.»

آمريکا می گويد در تلاش حمله به ايران نيست اما اين کشور نگران است که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در جهت توليد سلاح هسته ای به کار رود.

شيخ قاسم گفت دامنه حمله به ايران می تواند به سراسر خاورميانه نيز کشيده شود.

او افزود بايد ديد يک حمله احتمالی آمريکا عليه ايران در چه سطحی خواهد بود: «آيا يک حمله محدود خواهد بود يا يک جنگ کامل؟ کشورهای ديگر هم در آن شرکت خواهند داشت؟ آيا به سراسر منطقه نيز کشيده خواهد شد؟»

در پاسخ به اين پرسش که آيا در صورت حمله آمريکا به ايران، حزب الله به اسراييل حمله خواهد کرد يا نه، شيخ قاسم گفت «ايران هم ابزارهای لازم، هم مردم استوار و هم رهبری خردمند دارد و قادر به دفاع از خود خواهد بود.»

او اما گفت: «ما به طور قطع در صورت حمله اسراييل به لبنان از خود دفاع خواهيم کرد». به گفته او، اسراييل ممکن است به ايران حمله کند و سپس اين حمله را به لبنان نيز بکشاند.

اظهارات آقای قاسم به نحوی در تناقض با گمانه زنی هايی است که بر اساس آن در صورتی که ايران مورد حمله قرار گيرد، حزب الله ممکن است منطقه را از جمله از طريق حمله به اسراييل به بحران بکشاند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates