09.30.2008

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا و قاچاق انسان در افغانستان

بی بی سی :
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را درخصوص قاچاق انسان در کشورهای مختلف دنیا منتشر کرده است.
وزارت خارجه آمریکا بر اساس قانون باید هر سال گزارشی را از تلاش دولتها در مبارزه با قاچاق انسان به کنگره این کشور ارایه دهد.

در بخش مربوط به افغانستان گزارش می گوید که افغانستان منبع، مقصد و محل ترانزیت قاچاق کودکان، زنان و مردان با هدف بهره برداری جنسی و خدمات اجباری است.

بر اساس این گزارش کودکان افغان به ایران، پاکستان، عربستان سعودی، عمان و زیمباوه و به منظور بهره برداریهای تجاری جنسی، ازدواجهای اجباری، حل و فصل اختلافات، گدایی، شرکت در درگیریهای نظامی و دیگر اشکال خدمات اجباری، قاچاق می شوند.

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا می افزاید که زنان افغان برای بهره برداریهای تجاری جنسی به پاکستان و ایران قاچاق می شوند. مردان افغان نیز به منظور کارهای اجباری به ایران منتقل می شوند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود می گوید که افغانستان در عین حال مقصد قاچاقچیان زنان و دخترانی از چین، ایران و تاجیکستان است.

این گزارش می گوید که فعالیتهای دولت افغانستان با استانداردهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان بطور کامل همخوانی ندارد اما در عین حال تاکید می کند که دولت افغانستان در این راستا اقدامات چشمگیری اتخاذ کرده است. از جمله این اقدامات اهدا زمین از سوی دولت برای احداث سرپناه برای قربانیان قاچاق انسان است.

اما در عین حال این گزارش می افزاید که دولت افغانستان باید اقدامات بیشتری را در این راه روی دست بگیرد ازجمله ایجاد و اجرای قوانین جامع مقابله با قاچاق انسان و افزایش اقدامات انتظامی برای مقابله با قاچاق داخلی انسان.

این گزارش اضافه می کند که افغانستان پیشرفت قابل توجهی در زمینه تلاشهای انتظامی برای اجرای قوانین در سال گذشته، نداشته است.

بر اساس این گزارش دولت افغانستان شواهد کافی درخصوص بازداشت، تعقیب و یا محکوم کردن قاچاقچیان انسان ارایه نکرده است.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که علیرغم تلاش دولت افغانستان برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان، هنوز کمبودهایی وجود دارد.

به گفته نویسندگان گزارش، دولت افغانستان قربانیان قاچاق انسان را تشویق نمی کند تا درخصوص تحقیقات درباره قاچاقچیان به آنها کمک کنند؛ و همچنین راهکارهای قانونی برای جلوگیری از بازگرداندن آنها به کشورهایی که ممکن است در آنها با خطراتی مواجه شوند، ارایه نمی کند.

گزارش می افزاید که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با کمک یونیسف تلاشهایی را برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی و خطرات قاچاق انسان انجام داده است.

در ادمه این گزارش آمده که این کشور قادر به کنترل کامل مرزهای خود نیست اما در عین حال مقامات افغانستان دو برنامه آزمایشی را در مرزهای این کشور با پاکستان و ایران به اجرا در آورده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates