09.30.2008

وجود بیست میلیون بی سواد و کم سواد در ایران

رادیوفرانسه: وزارت آموزش و پرورش نیز در گزارشی بنام” ارزیابی برنامۀ آموزش برای همه”، میزان کودکان واجب التعلیمی را که در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، یا وارد مسیر تحصیل نمی شوند و یا در این مسیر، اقدام به ترک تحصیل می کنند بیش از ده درصد اعلام کرده است. از این آمار تنها 4/7 درصد شامل کودکانی هستند که باید در مقطع ابتدایی بر سر کلاس های درس حاضر شوند.

اگر رقم نزدیک به شش میلیون دانش آموز شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی را در نظر بگیریم، عدد 4/7 درصد، رقم نگران کننده ای از شمار بیسوادان در این سنین نشان می دهد.

محمد داوری، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی در تهران می گوید:” جذب کودکان لازم التعلیم، سازوکار خاصی را می طلبد. بدلیل شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی اگر دولت برنامه ریزی جدی نداشته باش، عدۀ بسیاری از تحصیل بدلایل مختلف محروم می مانند”…

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates