28.02.2007

احضار مجریان تلویزیون منتفی شد

آفتاب: احضار مرتضی حیدری و کامران نجف زاده به اتهام افترا علیه مسئولان قوه قضائیه با دخالت برخی مقامات قوه قضائیه منتفی شد. در پی پخش یک گزارش و یک میزگرد تلویزیونی که در آن مسئولان دستگاه قضائی تلویحا به همدستی با شهرام جزایری متهم شده بودند، برگه احضاریه قضایی کامران نجف زاده و مرتضی حیدری مجریان این دو برنامه صادر شد، اما با دخالت مقامات ارشد قوه قضائیه، احضار این دو مجری مشهور صدا و سیما فعلا منتفی شده است.

گویا برخی از مسئولان دستگاه قضائی از میزگرد پخش شده در چهارشبنه گذشته با اجرای مرتضی حیدری و با حضور دهقان و قربانی (نمایندگان مجلس هفتم) به شدت گلایه دارند و معتقدند، مرتضی حیدری، مجری این برنامه باید به اتهام افترا و نسبت دروغ به مقامات قضائیی تحت تعقیب قرار گیرد. در برنامه یادشده که نماینده قوه قضائیه علی رغم دعوت قبلی حضور نیافت، مرتضی حیدری تلویحا و با لحن کنایه آمیزی، مسئولان قوه قضائیه را به همدستی با شهرام جزایری متهم کرده بود.

همچنین کنایه ها و متلک های تند کامران نجف زاده، مجری برنامه 20:30 در اعلام خبر مربوط به فرار جزایری باعث ناراحتی برخی از مسولان دستگاه قضائی شده و آنرا مصداق افترا می‌دانند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates