10.11.2008

صندوق ای‌میل احمدی نژاد!

عکس: میل ارسالی یک دوست
ahmadinejad_mail.jpg

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates