31.10.2008

اطلاعيه هاي زندانيان سياسي و برگزاري مراسم ختم عبدالرضا رجبي

پیک ایران: زندانيان سياسي زندانهاي اوين و رجايي شهر طي دو نامه جداگانه اقدام به صدور اطلاعيه هايي در خصوص مرگ مشکوک زنداني سياسي عبدالرضا رجبي نمودند ، همچنين در اين دو زندان مراسم ترحيم و بزرگداشت اين زنداني سياسي عليرغم منع مسئولان مربوطه از سوي زندانيان سياسي برگزار گرديد.
متن دو اطلاعيه زندانهاي مذکور به شرح ذيل است :

انا لله و انا عليه راجعون
درگذشت غيرمنتظره زنداني سياسي عبدالرضا رجبي را که سالها گرفتار اسارتگاههاي نظام حاکم بر ايران و از جمله همبندي ما در بند 350 اوين بود به خانواده محترم او ، عموم ملت ايران و همبنديهاي ديگر او در طول اسارت و همچنين به تمام زندانيان و مبارزان راه آزادي تسليت ميگوئيم.
اميدواريم به زودي بساط هر چه زندان و بند از سرزمين ما برچيده شود تا ديگر هيچ زنداني عقيدتي اينگونه مظلومانه جان خود را از دست ندهد ، به اميد روزيکه کبوتر خونين بال آزادي بر آسمان اين اسارتگاه بزرگ به پرواز درآيد.

زندانيان سياسي بند 350 زندان اوين

فوت مشکوک و نابهنگام همقفس و هم زنجير ما زنداني مبارز عبدالرضا رجبي را به تمامي مبارزان راه آزادي و آزادانديشان حق جو تسليت عرض نموده و نهايت تاسف خود را از اين ضايعه دردناک اعلام ميداريم.
يقين است صفحه تاريخ به تلاشها و مبارزات آزاديخواهاني همچون اکبر محمدي ، ولي الله فيض مهدوي ، ابراهيم لطف الهي و عبدالرضا رجبي مزين گشته است .
در اينجا ضمن يادآوردي مجدد شرايط غيرانساني حاکم بر زندانهاي ايران ، بعنوان تعدادي از زندانيان سياسي به نمايندگي از تمام زندانيان دربند و در معرض خطر مجدداً خواستار اعزام هيئت بي طرف بين المللي براي مشاهده آنچه که بر ما در اين دخمه هاي دهشتناک ميگذرد مي باشيم و همچنين روشن سازي در مورد فوت اين زنداني و پيگرد مسئولين دخيل در اين فاجعه انساني را خواستاريم.

زندانيان سياسي بندهاي 4 و 5 زندان رجايي شهر کرج

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates