31.10.2008

دادگاه پاریس شکایت رئیس جمهوری را رد کرد

رادیوفرانسه: در حالیکه دادگاه شهر پاریس شکایت رئیس جمهوری فرانسه را علیه انتشار یک مجموعه کتاب و عروسک شبیه سازی شده او، مردود دانست، امروز اعلام شد که نیکلا سارکوزی علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرده است. ماجرای شکایت رئیس جمهوری فرانسه از آنجا آغاز شد که یک ناشر فرانسوی کتابی طنز آمیز علیه نیکلا سارکوزی منتشر کرد که این کتاب همراه با عروسک کوچکی شبیه سرکوزی فروخته می شود. به این مجموعه تعدادی سوزن اضافه کرده اند. بد نیست بدانید که طبق یک سنت آفریقایی با سوزن زدن به عروسک جادو گران یا آدمکهای پارچه ای که معرف شخصیت های پلید هستند، مردم از خود دفع شر می کنند.

وکیل رئیس جمهوری امروز تاکید کرد که مخالفت ما با فروش این عروسک است و با انتشار کتاب مشکلی نداریم. اعضای دادگاهی که این شکایت را وارد ندانسته اند معتقدند که ” کاریکاتور و طنز به عرصه آزادی بیان و عقیده تعلق دارد، حتی اگر تحریک کننده و بی نزاکت جلوه کند”. آنها البته پذیرفته اند که حق اظهارات طنز آمیز باید مرزهائی را رعایت کند، اما بنظر آنها این مجموعه کتاب و عروسک و سوزن از این مرزها عبور نکرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates