31.10.2008

حمله نشریه آیت الله مصباح به رئیس جمهور سابق : خاتمی در امنیت کامل هر چه دلش می خواهد می گوید

عصرایران: کسی که خواهرش عضو مرکز سازمان منافقین محسوب می شود ، کجاست؟ در موسسه باران رفت و آمد دارد یا موسسه امام؟! منبرهای اخلاقی و قرآنی آیت الله مصباح را به چاپ می رساند یا نشست های “چلچراغی” خاتمی را؟!
عصرایران – هفته نامه پرتو سخن که زیر نظر موسسه امام خمینی قم ، وابسته به آیت الله مصباح یزدی منتشر می شود ، در تیتر یک شماره اخیر خود ، با عنوان “آقای خاتمی به خشونت پایان دهید” با انتقاد از رئیس جمهور سابق ایران ، نوشت : چشم پوشی بزرگ منشانه نظام و مردم که ریشه در برخوردهای مهربانانه و پدرانه رهبر معظم انقلاب دارد ، کسانی چون آقای خاتمی و دوستانش را بر آن داشته است که به خود این حق را بدهند بدون توجه به وضعیت حساس ایران در این مقطع تاریخی ، هر چه را می خواهند بر زبان آورند و درباره هر مقوله ای اظهار نظر کنند.

نشریه آیت الله مصباح در ادامه با متهم کردذن خاتمی به “موضع گیری در مقابل کلیدی ترین مواضع امام و انقلاب” می نویسد: او (خاتمی) این روزها به خود حق می دهد که از همه چیز بگوید و در امنیت کامل و از تریبون آزاد حتی نظام را به بی قانونی و نبود آزادی متهم کند.

نویسنده با اشاره به سخنان اخیر خاتمی مبنی بر این که “پیدایش خشونت ، ریشه در تحجر دارد” و ” بینش حاکم بر بر جامعه کنونی بستر پیدایش«منافقین جدید» است ، می افزاید : خاتمی چند سال پیش با بیان این که اگر اجازه بروز تفکری داده نشود ، زیر زمینی می شود ، راه را برای هر گونه اهانت به مقدسات باز کرد و امروز چون بسیاری از تریبون ها از دست دوستان هتاک به مقدسات و وحدت شکنش گرفته شده ، سخن از خلق منافقین می زند.
این نشریه در ادامه اظهارات خاتمی را بی بنیاد می خواند و با “دن کیشوت”نامیدن خاتمی، او را متهم می کند که دچار “توهم توطئه” شده است.

نشریه موسسه آیت الله مصباح در پایان این مطلب -که در صدد رد وجود منافقین جدید نوشته شده – می افزاید: آقای خاتامی از شکل گیری خشونت و خلق سازمان منافقین جدید دم می زند. اگر در این مساله صادق است ، لااقل خشونت طلبان دیروز و رفقای سازمانی اش را از گرد خود دور کند. کسی که خواهرش عضو مرکز سازمان منافقین محسوب می شود ، کجاست؟ در موسسه باران رفت و آمد دارد یا موسسه امام؟! منبرهای اخلاقی و قرآنی آیت الله مصباح را به چاپ می رساند یا نشست های “چلچراغی” خاتمی را؟!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates