31.10.2008

«بازداشت ۳۹ بزهکار وابسته به جمهوری اسلامی در عراق»

رادیوفردا: ارتش آمريکا می گويد که ۳۹ تن از عوامل به گفته اين ارتش، “بزهکار” وابسته به جمهوری اسلامی را در عراق بازداشت و حدود نيم ميليون دلار پول نقد را از آنها ضبط کرده است.

در اطلاعيه ارتش آمريکا آمده است که اين پول برای کمک به ستيزه جويان در نظر گرفته شده بود. بنا بر بيانيه اخير، اين افراد طی ماه گذشته بازداشت شده اند.

ارتش ايالات متحده افزوده است که يکی از دستگيرشدگان که امروز در بغداد بازداشت شده است، از اعضای اصلی شبکه “عصائب اهل الحق” است که به گفته آمريکا، از سوی ايران حمايت می شود.

گفته می شود اين شبکه، مسئول حمايت مالی از برخی گروه های ستيزه جوست که عليه نيروهای آمريکايی و عراقی مبارزه می کنند.

مقامات رسمی ايران همواره اتهام حمايت از شبه نظاميان در عراق را رد کرده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates