14.11.2008

فاضلاب تهران 132 سال ديگر آماده مي شود

خُسن آقا: آخه فعلا حجره‌های علمای اسلام هست چه نیازی به فاضلاب داریم؟
اعتماد: گروه اجتماعي؛ جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران با حضور مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران برگزار شد که طي آن اصغر رياضتي گزارشي از شرايط تامين آب و ساخت فاضلاب تهران ارائه کرد. به گفته رياضتي توسعه شبکه فاضلاب تهران سالانه به 180ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که در صورت تامين نشدن آن، پايان اين پروژه 132سال طول خواهد کشيد. مهندس اصغري رياضتي در گزارش خود با تاکيد بر اينکه امروز 98 درصد تهران تحت پوشش شبکه آبرساني و 18 درصد تحت پوشش شبکه فاضلاب است، گفت؛ بزرگ ترين مشکل ما نبود تعادل بين تاسيسات آبرساني و سيستم دفع فاضلاب شهري است. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران تصريح کرد؛ طرح مطالعاتي فاضلاب تهران مربوط به سال 1327 است که در سال 77 طرح جامع فاضلاب تهران نيز به تصويب رسيده است. به گفته اصغري رياضتي بر اساس اين طرح بايد 76 کيلومتر تونل فاضلاب ساخته مي شد که در حال حاضر 24 کيلومتر آن، 80 درصد پيشرفت داشته و از يک ميليون انشعابي که بايد فروخته شود نزديک به 200 هزار انشعاب فروخته شده است. وي با اشاره به اعتبار مورد نياز براي ساخت فاضلاب تهران گفت؛ اگر در هر سال 180 ميليارد تومان به پروژه اختصاص يابد در فاصله زماني مطمئن طرح اجرا مي شود اما در حال حاضر که سالي تنها 20 ميليارد اختصاص مي يابد پايان پروژه 132 سال طول خواهد کشيد. وي همچنين به وام دريافتي از بانک جهاني اشاره کرد و افزود؛ وام در سال 80 دريافت شده که تا سال 84 سود پرداخت شده و از اين سال بازپرداخت اصل وام آغاز شده است که 140 ميليارد تومان ديگر بايد پرداخت شود. اصغر رياضتي در رابطه با آخرين وضعيت اجراي پروژه فاضلاب گفت؛ سالانه چهار هزار و 500 تن نيترات وارد آب تهران مي شود که افزايش بيش از حد آن خطرات جدي را به همراه دارد. رسول خادم رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا پيش از ارائه گزارش مديرعامل شرکت آب و فاضلاب با اشاره به اينکه با پيگيري شورا و دستور رئيس جمهور 30 ميليارد تومان براي ساخت فاضلاب در تهران اختصاص پيدا کرد، گفت؛ ساخت فاضلاب تهران از سال 75 آغاز شده و متاسفانه در اين 14 سال فقط 25 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است در حالي که براي اتمام اين پروژه دو هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار لازم است. معصومه ابتکار عضو کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاکيد کرد؛ بايد مشخص شود چه ميزان از 20 ميليارد تومان صرف پروژه شد و چه ميزان پيشرفت فيزيکي داشته است. معصومه ابتکار همچنين از اختصاص نيافتن اعتبار لازم براي ساخت فاضلاب انتقاد کرد و خواستار توجه بيشتر دولت به اين سيستم حياتي پايتخت شد. اعضاي شوراي شهر تهران در اين جلسه همچنين يک فوريت طرح الزام شهرداري تهران به فرهنگ سازي در مورد ترويج استفاده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد را تصويب کردند. حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه عمر مفيد ساختمان هاي تهران يک چهارم استاندارد جهاني است، گفت؛ عمر مفيد ساختمان ها در نقاط ديگر دنيا، 100 سال است، در حالي که ساختمان هاي تهران، 25 سال هم عمر ندارند. وي با تاکيد بر اينکه در مصالح استاندارد، مقاومت لرزه يي بيشتر لحاظ مي شود، افزود؛ متاسفانه اغلب مصالح به کار گرفته شده در ساختمان ها استاندارد نيستند. شکيب پيشنهاد کرد شهرداري تهران در زمان صدور پروانه، استفاده از مصالح ساختماني استاندارد را اجباري کند و اطلاع رساني اساسي در اين بخش داشته باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates