18.11.2008

شکارچی معروف عرب باز هم پرید

پیک ایران: شکارچی سابقه دار کویتی که 12 روز پیش در حال شکار پرنده در خوزستان دستگیر شده بود تنها به یک و نیم سال حبس تعلیقی و 56 میلیون تومان(یک و نیم میلیون دینار کویت) جریمه نقدی محکوم شد.
مدیر کل سازمان محیط زیست خوزستان در گفتگو با مهر گفت : علاوه بر ” سعود عبدالعزیز بابتین ” شکارچی معروف عرب، 9 شکارچی متخلف عرب و راهنمایان ایرانی آنها چند روز پیش در حال شکار پرندگان مورد حفاظت سازمان توسط نیروهای ارتش و اعضای گارد حفاظتی سازمان محیط زیست استان بازداشت شده بودند هر کدام به یک سال و نیم حبس تعلیقی و در مجموع به 56 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و تمام وسایل شکار آنها نیز به نفع دولت ضبط شد.
هرمز محمودی با اشاره به این که این افراد از شیوخ یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، افزود: از این شکارچیان متخلف که تا زمان رسیدگی به پرونده 10 روز در بازداشت به سر می بردند هنگام دستگیری 8 هوبره و 5 باز شکاری بالابان که هر دو از جمله پرنده های مورد حفاظت سازمان محیط زیست هستند کشف و ضبط شده بود.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که “سعود عبدالعزیز بابتین” فرد اصلی این گروه هشت سال متمادی است که برای شکار به خوزستان می آید و هربار پس از دستگیری آزاد می شود.
در این باره مدیر کل سازمان محیط زیست خوزستان به خبرنگار مهر می گوید: در سال گذشته نیز این فرد در حال شکار پرندگان کمیاب ایرانی بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شد بود که در دادگاه بدوی به 98 میلیون تومان جریمه بابت خسارت رساندن به منابع طبیعی محکوم شد که متاسفانه دادگاه تجدید نظر با رد حکم دادگاه بدوی برای وی حکم برائت صادر کرد.
منابع آگاه در عرصه محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر می گویند: ارزش جریمه نقدی این شکارچی متخلف عرب حتی برابر قیمت یک باز شکاری که توسط عرب ها برای شکار هوبره مورد استفاده قرار می گیرد هم نیست و احتمال اینکه این بار نیز در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود وجود دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates