26.11.2008

اهود اولمرت : آمريكا با اقدام اسرائيل عليه ايران مخالفت نكرده است

پیک ایران: اهود اولمرت مى گويد که دست اسرائیل براى هر گونه اقدام ضروری عليه برنامه هسته ای ايران، باز بوده و آمريكا در اين زمينه محدوديتى ايجاد نكرده است. آقاى اولمرت كه كفالت نخست وزيرى اسرائيل را به عهده دارد روز سه شنبه پس از ديدار با جرج بوش، رييس جمهورى آمريكا اين اظهارات را در پاسخ به پرسشی در خصوص فشار آمریکا برای حمله نکردن به گروه حماس در نوارغزه و ایران بيان كرد.
وى افزود: «من به ياد نمى آورم كه كسى در دولت بوش از جمله در چند روز گذشته، به من يا يكى از مقام هاى رسمى دولت اسرائيل توصيه كرده باشد كه نبايد چنين اقدامى صورت گيرد در حالى كه ما آن را براى امنيت اساسى دولت اسرائيل لازم بدانيم، منجمله در مورد ايران.»
اهود اولمرت می گوید: «در باره ايران گفت و گوهاى مفصلى با ديك چنى، معاون رييس جمهورى، و كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا داشته است.»
به گفته کفیل نخست وزير اسرائيل، «تفاهم عميق و اصولى در باره تهديد ايران و نياز به برخورد با آن (ميان طرفين) وجود دارد.»
مقام هاى اسرائيلى بارها از ايران به عنوان تهديدى براى موجوديت اين كشور يهودى نام مى برند كه ناشى از برنامه هسته اى بلندپروازانه تهران و اظهارات محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اين كشور، در باره لزوم محو اسرائيل از صفحه گيتى است.
اسرائيل كه گفته مى شود داراى تسليحات اتمى است همراه با آمريكا، تهران را متهم مى كند كه در پوشش برنامه اتمى خود به دنبال ساخت سلاح هسته اى است ولى ايران اين ادعاها را رد مى كند.
تل آويو و واشينگتن مى گويند كه براى مقابله با «تهديد برنامه هسته اى ايران» تمام گزينه ها از جمله گزينه نظامى روى ميز قرار دارد ولى ترجيح مى دهند كه موضوع ايران از راه هاى ديپلماتيك حل و فصل شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates