27.11.2008

رادیو اسراییل: ای کاش گالری افتخارات بوش با حمله به ایران تکمیل می شد!

عصرایران: دولت بوش از جمله بهترین دولت هایی است که تاکنون با اسراییل همکاری داشته زیرا با وجود شرایط مساعد برای مذاکره با ایران، اقدام به این کار نکرد.
عصرایران- رادیو اسراییل از رییس جمهور منتخب آمریکا خواست همانند دولت جرج بوش از باز کردن دفتر حافظ منافع کشورش در ایران خودداری کند و دوست نزدیک این رژیم باقی بماند.

به گزارش عصرایران ، در حالی که رایس اعلام کرد برای رایزنی به منظور باز کردن دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران دیر شده و دولت اوباما باید پیگیر این قضیه باشد، رادیو اسراییل در بخش انگلیسی خود از این تصمیم استقبال و آنرا به حرف شنوی دولت بوش تفسیر کرد.

این رادیو افزود: دولت بوش از جمله بهترین دولت هایی است که تاکنون با اسراییل همکاری داشته زیرا با وجود شرایط مساعد برای مذاکره با ایران، اقدام به این کار نکرد.

رادیوی مذکور با مناسب توصیف کردن حمله آمریکا به افغانستان و عراق تصریح کرد: از بهترین تحرکات تاریخ نظامی آمریکا، حمله به این دو کشور بود که ریشه تروریست خشکانده خواهد شد اما اگر آنها به ایران نیز حمله و این کشور را تسخیر می کردند، اسراییل می توانست نفس راحتی بکشد.

این رادیو که طوری از حمله تسخیر ایران صحبت می کرد که گویی آنها قصد در اختیار گرفتن خیابان روبه رویی خود را دارند افزود: حمله به ایران و نتیجه گرفتن از آن بهتر و مناسب تر از تسخیر عراق بود و ای کاش بوش گالری افتخاراتش را اینگونه تکمیل می کرد. اما به هر حال باراک اوباما باید از بوش درس بگیرد و بدون آنکه به ایران نزدیک شود، سناریوی ناتمام او را جامه عمل بپوشاند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates