27.11.2008

طرح ویژه برای ارتقای شغلی و حقوق بیشتر

اعتماد: رئيس پليس پايتخت؛ براي تامين امنيت به کمک بسيج نياز داريم
گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛ سرتيپ احمدرضا رادان وقتي رئيس پليس پايتخت شد، طرح امنيت اجتماعي را به اجرا گذاشت. طرحي که عمدتاً ناظر بر بدپوششي جوانان در مرحله اول و جمع آوري اراذل و اوباش در مرحله دوم بود. اجراي اين طرح مخصوصاً در مرحله جمع آوري اراذل و اوباش يکي از دلايل ارتقاي رادان به سمت جانشيني فرماندهي نيروي انتظامي کشور و نيل به درجه سرتيپي بود. اکنون سردار رجب زاده که به تازگي بر مسند قبلي رادان تکيه زده از اجراي طرح انضباط اجتماعي خبر مي دهد. طرحي که به گفته او بيشتر حول محور نظم بخشيدن به زندگي شهري، کنترل ترافيک، افزايش گشت هاي پياده و سواره پليس، جمع آوري معتادان تابلو، پرسه زنان و ولگردان مي گردد. سردار رجب زاده قصد دارد با اجراي دقيق اين طرح که به گفته خودش و از قضا «طرح هم نيست چون زمان پاياني ندارد و هميشه اجرا خواهد شد» نام خود را نيز به عنوان فرماندهي مقتدر در سامان دادن به پايتخت يادگار بگذارد.اما اين طرح نقاط ابهام فراواني دارد. پرسش اصلي اين است که نظم بخشيدن به شهر و جمع آوري معتادان و ولگردان وظيفه ذاتي پليس است و چرا سردار رجب زاده مايل است بر اجراي وظيفه قانوني پليس نام طرح ويژه بگذارد؛ سوالي که در اين نشست خبري بدون پاسخ ماند. از سوي ديگر خبرنگار اعتماد از سردار پرسيد؛ طي چند هفته گذشته بارها بر به صحنه آمدن بسيج براي تامين امنيت شهر تاکيد شده است. مگر نيروي انتظامي خود قادر به تامين امنيت نيست؟ و او پاسخ داد؛ در همه دنيا مردم به پليس براي برقراري امنيت کمک مي کنند. ما هم از بسيج کمک مي گيريم. خبرنگار اعتماد پرسيد؛ آيا نيروهاي بسيج فقط وظيفه ارشادي دارند يا دستگيري نيز جزء ماموريت آنهاست؟ سردار پاسخ داد؛ آنها موظفند همه دستگيرشدگان را به ما تحويل دهند. خبرنگار پرسيد؛ بيست سال پيش و در دهه 60بسيج بخشي از تامين امنيت شهر را بر عهده داشت. طي بيست سال گذشته آيا تجربه اندوزي نيروي انتظامي به حد کفايت نرسيده است که آنها را از کمک بي نياز کند؟ سردار پاسخ داد؛ شما اگر به فرانسه يا کانادا هم برويد مي بينيد که در فرودگاه ها و گيت هاي بازرسي نيروي پليس با تجهيزات لازم و سلاح ايستاده است تا اگر موردي پيش آمد دخالت کند. اينجا هم بايد همينطور باشد و ما گمان مي کنيم حضور بسيج مفيد است. طرح انضباط اجتماعي از روز يکشنبه دهم آذرماه در منطقه سه شهرداري تهران آغاز مي شود و رفته رفته تمام شهر را در بر خواهد گرفت. به گفته سردار رجب زاده دليل انتخاب اين منطقه وجود حجم بالاي کيف قاپي، سرقت خودرو و لوازم خودرو، پرسه زني و ساير آشفتگي ها بوده است. به گفته رجب زاده طرح انضباط اجتماعي شمول بيشتري از طرح امنيت اجتماعي دارد و همه موارد آن طرح را نيز در بر مي گيرد. افزايش دسترسي آسان به پليس، استقرار 245 ايستگاه پليس در محلات و همچنين استقرار ماموران نيروي انتظامي با ساز و کار جديد در اين ايستگاه ها از جمله اهداف اين طرح است. سردار رجب زاده همچنين از افزايش گشت هاي پياده و سواره پليس در اين طرح خبر داد و گفت؛ مرکز فوريت هاي پليسي «110» نيز در اين طرح ساماندهي خواهد شد، به طوري که در حال حاضر در رابطه با 740 ماموريت با سامانه مرکز فوريت هاي پليسي «110» تماس گرفته مي شود که در اين طرح تعداد اين ماموريت ها به 90 مورد کاهش خواهد يافت تا رسيدگي به اين موضوعات با سرعت بيشتري انجام شود. نيروي انتظامي در طرح انضباط اجتماعي با ورود پليس هاي مخفي به دنبال دستگيري ماموران قلابي در پايتخت است. همچنين نوعي نظم و انضباط نيز در سيستم داخلي نيروي انتظامي تهران بزرگ انجام خواهد شد. سردار رجب زاده در پايان تاکيد کرد؛ برخورد با موتورسيکلت سواران متخلف نيز که در گذشته با توان لازم اجرا شده بود، با قدرت بيشتري در اين طرح اجرا مي شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates