28.11.2008

بیانیه شدیداللحن تروئیکای اروپایی علیه جمهوری اسلامی

شهاب نیوز: تروئیکای اروپايى بريتانيا، فرانسه و آلمان با صدور بيانيه‌ای شدیداللحن علیه جمهوری اسلامی ادعا كردند كه ايران با ناديده گرفتن پرسش هاى آژانس در باره برنامه هسته‌ای خود صريحا به این نهاد «بى احترامى» مى كند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ بريتانيا، فرانسه و آلمان در بيانيه خود خطاب به شوراى حكام آژانس اعلام كردند: «اكنون دو ماه است كه به آژانس و اعضاى شوراى حكام صريحا بى احترامى مى شود.»

سيمون اسميت، سفير بريتانيا در آژانس، با ارسال اين بيانيه گفت: برخى ها در آژانس ذاتا اطمينان داشتند كه ايران با روند تحقيقات همراهى خواهد كرد.

در بيانيه سه كشور اروپايى آمده است: «امتناع ايران از پاسخ به درخواست هاى اعتماد سازى، رك و صريح بوده و از سوابق اين كشور در عدم همكارى چيزى كاسته نشده است.»

بيانيه سه كشور اروپایی همچنین ادعا کرده که « برنامه ايران خطرناك است و تهديد عليه يك منطقه پر از مشكل را ادامه و افزايش داده است.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates