11.30.2008

کیهان: خبر ویژه داریم، خاتمی ستاد زده است: روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه امروز یک‌شنبه خود نوشت:

خُسن آقا: امیدوارم خاتمی بیاید تا او هم یک تو پوزی از ملت بخورد و خیالش راحت شود.
شهاب نیوز: بنابر اخبار دريافتي، محمد خاتمى موافقت اوليه با راه اندازى ستادهاى انتخاباتى خود را اعلام کرده است. شنيده ها حاکى است خاتمى چندى پيش و درپى پيشنهاد برخى نزديکان خود مبنى بر ضرورت راه اندازى زودهنگام ستادهاى انتخاباتى با اين ايده موافقت کرده و هم اکنون مقدمات اجرايى اين کار در دست انجام است. ظاهراً عبدالواحد موسوى لارى فردى است که خاتمى موافقت خود را براى راه اندازى اين ستادها به وى ابلاغ کرده است. مدافعان آغاز زودهنگام فعاليت ستادهاى خاتمى عقيده دارند اگر بيش از اين زمان را از دست بدهند ديگر فرصتى براى فعاليت مؤثر نخواهند داشت. برخى اصلاح طلبان ابراز نگرانى کرده اند که اعلام بى ميلى علنى به حضور در انتخابات و در عين حال فعاليت پنهانى در اين راستا نشانى از عدم صداقت و سياسى کارى در مقابل مردم تلقى شود. گفتنى است که از سوى ديگر اصرار اصولگرايان براى حضور خاتمى و مشخص شدن وزن سياسى وى از جمله نگرانى هاى جدى خاتمى است مخصوصاً آن که طى 6 سال گذشته در تمام مراحل انتخاباتى پيروزى از آن اصولگرايان بوده است و در انتخابات مجلس هشتم ليستى که خاتمى آن را تأييد کرده بود با بى توجهى معنى دارى از سوى مردم روبرو شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates