30.11.2008

مصرف مشروبات الکلی تقلبی در بندرعباس ۱۲ قربانی گرفت

خُسن آقا: حتما یا آخوندها توضیع کننده بودند یا بسیجی‌ها
رادیوفردا: مصرف مشروبات الکلی دست ساز به مسموميت ۹۲ نفر و مرگ ۱۲ نفر در بندرعباس در جنوب ايران منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، دکتر فرشيد عابدی، رييس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان گفت:« درمجموع تاکنون ۹۲نفربه دليل عوارض ناشی ازمصرف مشروبات الکلی به بيمارستان شهيدمحمدی بندرعباس مراجعه کرده اندکه ۲۳نفربه صورت سرپايی مداواشده و۶۹ نفربستری شدند که ۱۲ نفرازبستری شدگان جان خودرا ازدست دادند».

به گفته رييس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان نخستين گزارش مسموميت ناشی ازسوءمصرف مشروبات الکلی سه شنبه هفته گذشته با مراجعه ۱۵ بيمار به بيمارستان و مرگ سه نفر مشاهده شده است.

آقای عابدی همچنين گفته است که دو نفر از بيماران دچار نابينايی کامل وغيرقابل بازگشت شده اند.

به گفته رييس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان «مشروباتی که مورد استفاده اين افراد قرار گرفته،ترکيبی از اتانول و متانول يا اصطلاحا الکل چوب بوده که موجب تخريب سلول های عصبی و پديده اسيدوزخون شده است».

آقای عابدی با اشاره به اين که سن قربانيان اين حادثه بين ۲۵تا ۴۰ساله بوده است، گفت:«اين رويداد محدود به يک محله و مراسم خاص(عروسی ) در بندرعباس نبوده و مراجعه کنندگان از ساکنين محلات مختلف و حاشيه ای شهر بوده اند».

تقاضا برای مشروبات الکلی در ایران

توزيع و مصرف مشروبات الکلی از زمان پيروزی انقلاب در ايران ممنوع است، اما روزانه گزارش های بسياری از سوی مقامات نيروی انتظامی در خصوص کشف محموله های قاچاق مشروبات الکلی در خبرگزاری ها منتشر می شود.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو انتظامی ایران، سال گذشته از مخفی کاری در آمارهای مربوط به مشروبات الکلی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: «در مورد الکل همواره بر مخفی کردن مشکلات آن در کشور تلاش شده است، در حالی که مصرف الکل و حتی افزايش مصرف آن در کشور يک واقعيت است.»

پس از چنين اظهاراتی، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از فرمانده نيروی انتظامی خبر داد که «بيش از ۴ ميليون ليتر مشروبات الکلی در سال ۸۵ کشف شده است».

اين درحالی است که به دليل غير رسمی بودن توزيع مشروبات الکلی حجم مشروبات الکلی مصرف شده در کشور نامشخص است .

اما فرمانده نیروی انتظامی گفته است مصرف سالانه الکل در ایران بیست میلیون لیتر است.

در همين حال، پيشتر سرهنگ بيات، مديرکل مطالعات معاونت اجتماعی ناجا، نیز گفته بود بالا بودن قيمت مشروبات الکلی خارجی و همچنين مشکل دستيابی به آنها، موجب گسترش سودجويی از مسئله مشروبات الکلی شده است.

وی گفته بود: همين امر« باعث شده که افراد سودجو در سطح کشور نسبت به تهيه و ساخت و توزيع مشروبات دست ساز اقدام کنند».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates