11.30.2008

با تطميع همسايگان عرب ايراني در حال وقوع است: افزايش پايگاه‌هاي نظامي آمريكا در خليج فارس

بازتاب: فرماندهان آمريكايي مستقر در خليج فارس پيشنهادي را به مسئولان امارات تقديم كرده‌اند كه در صورت موافقت با آن، بخش گسترده‌اي از زمين‌هاي اميرنشين فجيره در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار مي‌گيرد.

نيروهاي آمريكايي مستقر در خليج فارس، قصد دارند تا از خاك برخي كشورهاي همسايه ايران براي پياده كردن اهداف نظامي خود بهره‌برداري كنند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، پس از آن‌كه شنيده شد نيروهاي آمريكايي در كشور عمان و كويت تحركات و فعاليت‌هاي خاصي را دنبال مي‌كنند، اين بار نيز از لابه‌لاي اخبار منتشره شنيده مي‌شود كه فرماندهان آمريكايي مستقر در خليج فارس پيشنهادي را به مسئولان امارات تقديم كرده‌اند كه در صورت موافقت با آن، بخش گسترده‌اي از زمين‌هاي اميرنشين فجيره در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار مي‌گيرد.

بنا بر اين گزارش، هدف آمريكايي‌ها از اين اقدام، احداث پايگاه نظامي مستقل كه مشرف به خليج فارس باشد، عنوان شده است.

اين در حالي است كه در بررسي‌هاي اوليه، اين پيشنهاد مخالفت رؤساي امارات را به دنبال داشته است، اما آمريكايي‌ها اصرار زيادي بر تحقق اين موضوع دارند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates