12.1.2008

مراسم دعا برای حل بحران اقتصادی جهان

خُسن آقا: ترک‌ها دیدن همه مشکلات ما ایرانی‌ها با دعا حل شده! آنها هم به دعا روی آوردند!
عصرایران- بحران اقتصادی جهان این روزها همه مردم و دولت های جهان را به چاره جویی واداشته است که در این میان علاوه بر کمک گرفتن از تجربیات انسانی و علم اقتصاد، گهگاه به ماوراءالطبیعه هم چنگی زده می شود.

آخرین نوع از این چاره جویی ها در ترکیه اتفاق افتاد و آن هنگامی روی داد که اعضای چند سندیکا در یک گردهمایی در شهر “دنیزلی” با هم و برای برون رفت از بحران اقتصادی دست به دعا برداشتند.

به گزارش سی ان ان ترک در این گردهمایی “احمد اوکتان” رییس سندیکای اوقاف و امور خیریه دنیزلی از اعضای گرد هم آمده در جلسه خواست تا برای برون رفت از بحران اقتصادی دست به دعا بردارند.وی سپس به خواندن دعایی با این مضمون پرداخت:

“امروز کشور ما هم درگیر یک بحران اقتصادی عظیم شده است.ای خدای بزرگ،مملکت ما را از تمامی بلایا و آفات ،شر دشمن،زلزله و این بحران عظیم اقتصادی در امان بدار”

در پایان جلسه اعضای سندیکاها آمین گفته و فاتحه ای قرائت کردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates