12.5.2008

آوردن جوهر كپي 13 هزارتومانی، شرط گرفتن امتحان در یک مدرسه!

عصرایران: آخرين خبر اينكه پس از اين درخواست از سوي مدير، جوهر كپي سفارش شده در اين فروشگاه تمام و سفارش جديد براي دانش آموزاني كه هنوز آن را نخريده اند، داده شده است.
مدير يكي از دبستان هاي بزرگ بوشهر، از دانش آموزان خواست براي چاپ سوالات امتحاني، جوهر دستگاه كپي مدرسه را بخرند و با خود بياورند. وي با اعلام مشخصات جوهر (RHCH-Priport Ink-JP12) دانش آموزان را مجبور نموده است كه اين جوهر را تنها از يكي از فروشگاههاي بوشهر خريداري و به مدرسه بياورند.

به گزارش نسيم جنوب، وي تهديد نموده است كه چنانچه هر دانش آموزي يك بسته جوهر دستگاه كپي را با خود نياورد، از دريافت برگ امتحاني محروم و بايد سوالات را از روي تخته بنويسد. اين مدير همچنين از دانش آموزان خواسته است تا برگ A4 را نيز براي تكثير سوالات با خود به مدرسه بياورند.

قيمت هر بسته از اين نمونه جوهر كپي 13 هزار تومان است و با توجه به تعداد چند صد نفري دانش آموزان اين دبستان بزرگ و وجود تنها دو دستگاه كپي در اين دبستان، چنانچه هر نفر از دانش آموزان بخواهد يك بسته جوهر كپي را بخرد و با خود به مدرسه بياورد، دانش آموزان بايد بيش از 10 ميليون تومان جوهر كپي خريداري نمايند كه در اين صورت پيش بيني مي شود اين مدرسه بتواند به يكي از بزرگترين صادر كنندگان اين جوهر كپي در استان تبديل شود و علاوه بر رفع نيازهاي خود براي چندين دهه، بتواند مشكل جوهر كپي ديگر مدارس استان را نيز رفع نمايد.

آخرين خبر اينكه پس از اين درخواست از سوي مدير، جوهر كپي سفارش شده در اين فروشگاه تمام و سفارش جديد براي دانش آموزاني كه هنوز آن را نخريده اند، داده شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates