12.6.2008

سمینار دانشگاه كلمبیای آمریكا؛ آموزش وبلاگ نویسان برای رهبری اعتراضات خیابانی!

عصرایران: در این سمینار تلاش شد با آموزش آخرین روش ها و تكنیك های وبلاگ نویسی به این افراد، به آنها کمک شود در هماهنگی و رهبری جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی نقش خود را ایفا كنند.
عصرایران- دانشگاه كلمبیای آمریكا در نیویورك روزهای پنج شنبه و جمعه (14 و 15 آذر) سمیناری دو روزه با عنوان نقش وبلاگ نویسان درهماهنگی و ایجاد و گسترش جنبش های اجتماعی و اعتراضی علیه حكومت های استبدادی برگزار كرده است.

در این سمینار دو روزه كه با شركت كارشناسان رسانه ای و وبلاگ نویسانی از كشورهای مختلف برگزار شده است، كارشناسان با برگزاری كلاس های بحث كارشناسی در موضوعات مختلف تلاش کردند دانسته های خود را در زمینه نقش وبلاگ نویسان در ایجاد و تحریك جنبش های اجتماعی و اعتراضی در كشورهایی که دیكتاتوری و استبدادی نامیده اند به مورد بحث گذارند و وبلاگ نویسان این كشورها را آموزش دهند تا بتوانند با آموزش آخرین روش ها و تكنیك های وبلاگ نویسی، در نقش هماهنگی و رهبری جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی نقش خود را ایفا كنند.

البته در این سمینار دو روزه اعضا و كارشناسانی از تیم تبلیغاتی و رسانه ای باراك اوباما رییس جمهور منتخب ایالات متحده نیز شركت داشتند و درباره تجربیات شان در تحریك جوانان به مشاركت سیاسی و رای دادن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریكا، گزارش هایی ارایه دادند.

بنا به اذعان كارشناسان، تیم تبلیغاتی اوباما در این مرحله از انتخابات آمریكا توانستند با به كار بردن الگوها و تكنیك های موفق جمع زیادی از جوانان را كه سابقا در انتخابات شركت نمی كردند به پای صندوق های رای بكشانند.

البته حساس ترین دستور كار این سمینار دعوت از وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی از كشورهای مختلف دنیا به ویژه از كشورهایی بود كه بنا به اعلام برگزارکنندگان، در آنها حكومت های دیكتاتوری اجازه هیچ نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی را به نهاد ها و جنبش های اجتماعی نمی دهند. این وبلاگ نویسان با شركت در جلسات بحث كارشناسی با موضوعات مشخص تكنیك های مختلف و جدید گزارش نویسی برای اعتراضات خیابانی و جنبش های اجتماعی را فرا گرفتند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates