12.6.2008

بازداشت گردانندگان یک شبکه ماهواره ای در تهران

پیک ایران: البرز : درپی درج خبر فعالیت عوامل یک شبکه ماهواره ای در ایران از سوی این پایگاه خبری ، اخبار غیر رسمی حکایت از بازداشت تعدادی از این افراد دارد.
به گزارش البرز “م.ش” ،”م. س” ، “ف. غ” (برادر یکی از بازیگران سابق سریالهای طنز تلویزیون) ، م.م ، م،ی (یکی از خوانندگان تازه به دوران رسیده) ، اعضای یک گروه موسیقی زیر زمینی مشهور به 2afm و ح.الف از که حتی تصاویر او در تبلیغ یک محصول پوشاک نیز در داخل کشور وجود دارد از جمله افراد دستگیر شده اند.
دراین باره یک مقام آگاه در اداره کل تبلبغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نشانی تمام استودیوهای تولید این شبکه ها در داخل کشور که در اصفهان ، تهران و شیراز قرار داشتند بدست امده و با نیروی انتظامی برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی این گروههای ضدفرهنگی همکاری میکنیم.
به گفته این فرد مطلع هیچ شبکه ماهواره ای فارسی زبان از وزارت ارشاد مجوزی برای فعالیت نگرفته و استفاده ظاهری از حجاب سطحی گویندگان زن و نمادهایی مثل پرچم جمهوری اسلامی برای فریب مخاطبان است.
گزارش البرز می افزاید: گردانندگان شبکه های ماهواره ای فارسی زبانی چونMITV ، IMTV ،BITV و … با ظاهرسازی و تبلیغات زرد فراوان برای جذب منایع مالی توانسته اند ضمن جلب اعتماد برخی مخاطبان داخلی تبلیغات گسترده ای نیز به دست اورند که کمترین نتیجه ان لوث شدن مفهوم حجاب ، سطحی نگری مخاطب به مقوله شعر و موسیقی و گیر افتادن جوانان جویای نام در دام سوء استفاده کنندگان از نامهای هنرمندان جوان برای برگزاری کنسرت در دوبی است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates