07.12.2008

کارتون‌خواب‌ها توپ فوتبال مسئولين در سرماي زمستان

برنا نیوز: تقريبا 5 سالي مي شود کارتون خوابي و زندگي خياباني به يکي از مهمترين معضلات زندگي شهري بدل شده است درست از زماني که در يکي از روزهاي يخبنداني زمستان 82 گروهي کارتون خواب از سرما و يخبندان شب را به صبح نرساندند و روي آسفالت هاي سخت جان دادند. حال در نيمه دوم هر سال و با خوردن اولين سوز سرما در صورت مردم و مسئولان کارتون خواب ها و دردهايشان سوژه داغي مي شود براي برگزاري همايش و کنفرانس و مجلات آبي قرمز صورتي تا هر کدام از يک زاويه موضوع را بپرورانند و پوشش دهند.

باشگاه جواني برنا/ مريم يارقلي- معلوم نيست هوا که تاريک مي شود دلهره وجود آدم را فرا مي گيرد يا وقتي دلهره آدم بيشتر مي شود آسمان به سمت تاريکي ميل پيدا مي کند خلاصه هر چه هست شب که فرا مي رسد هر کجا که باشي در اين فکري که هر چه زودتر خود را به خانه برساني مخصوصا اگر سوز استخوان شکن يک روز پاييزي مستقيما توي سر و صورت ات بخورد و مجبورت کند از کرختي لب ها و گونه هايت سکوت را به هر چيزي ترجيح بدهي اين زمان است که شتاب و عجله در قدمهاي همه مردم موج مي زند تا خود را به جايي برسانند بنام خانه…

خانه‌اي با بناي مقوايي!
شايد در دفتر نقاشي هيچ کودکي نتوان خانه اي با کارتن و مقوا و پتو پيدا کرد حتي والديني هم که خانه اي را در دفتر نقاشي فرزندانشان ترسيم مي کنند سقف در و ديوار و از هم مهمتر دود کشي که خبر از گرماي خانه دارد را در نقاشي شان فراموش نمي کنند اما در ميان همين شهري که سر وته اش را نمي توان پيدا کرد افرادي زندگي مي کنند که روياي داشتن خانه اي با دود کش هنوز در قاب نقاشي هاي کلاس اول و دومشان مانده است. براي آنها مقوا، کارتن و … مي شود پايه اي براي بناي خانه البته آنهم از ساعت 11 شب به بعد و در مکان هايي زير پل، کنار مترو، معابر عمومي و… آنهم به زور جنگ و ستيز با ديگران.

اين ميمهانان موقتي هتل هاي کارتوني اغلب مهاجران روستاها معتادان، متكديان، بي سرپرستان ، زنان خياباني و دختران فراري و کودکان هستند که اگر توسط شهرداري و گشت هاي نيروي انتظامي و …جمع آوري شوند به جايي بنام گرمخانه ( که در ادامه ذکرش خواهد رفت) فرستاده مي شوند و اگر هم تبحر خاصي در پنهان کردن خود در ميان درختان و ستون ها داشته باشند به حال خود رها مي شوند تا همچنان بتواند از هتل هاي مقوايي شان استفاده کرده و شبي ديگر را به صبح برسانند.

کارتن خواب‌ها؛ توپ فوتبال مسئولان و سازمان‌ها
تقريبا 5 سالي مي شود کارتون خوابي و زندگي خياباني به يکي از مهمترين معضلات زندگي شهري بدل شده است درست از زماني که در يکي از روزهاي يخبنداني زمستان 82 گروهي کارتون خواب از سرما و يخبندان شب را به صبح نرساندند و روي آسفالت هاي سخت جان دادند. حال در نيمه دوم هر سال و با خوردن اولين سوز سرما در صورت مردم و مسئولان کارتون خواب ها و دردهايشان سوژه داغي مي شود براي برگزاري همايش و کنفرانس و مجلات آبي قرمز صورتي تا هر کدام از يک زاويه موضوع را بپرورانند و پوشش دهند.

در ادامه آن اتفاق ناگوار و سروصدايي که رسانه ها به راه انداختند جلسه پشت جلسه بود که برگزار شد و طرح ها يکي بعد از ديگري بيان شد تا در نهايت طرح جمع آوري کارتن خواب ها آغاز شد. ميني بوس هايي در سطح شهر به حرکت درآمدند که با همکاري نيروي انتظامي خيابان خواب ها را جمع آوري کنند.

باز هم هوا گرم شد و همه چيز به دست فراموشي سپرده شد. انگار جماعت عادت کرده بودند که فصلي فکر کنند و فصلي تصميم بگيرند. هيچ کس زير بار مسئوليت حمايت اين آوارگان شب هاي سرد نمي رفت

شده بودند توپ فوتبالي که دائما توسط مسئولان به يکديگر پاس داده مي شدند شهرداري به بهزيستي بهزيستي به نيروي انتظامي، نيروي انتظامي به کميته امداد و کميته امداد به شهرداري و همينطور پاس داده مي شدند تا…

تولد خانه هاي گرمي بنام “گرمخانه”
بالاخره شهرداري تهران دست به کار شد و از سال 84 با برپايي 2 گرمخانه در فصل هاي گرم و 3گرمخانه در فصل هاي سرد سال، به ارائه خدمات اجتماعي به افراد بي خانمان و در راه مانده اقدام کرد.براساس آمارهاي موجود از همان سال 84 به طور ميانگين 3300 نفر به گرمخانه ها مراجعه مي کنند

پيدايش چنين مراکزي سبب شد که مسئولان با اطمينان اذعان کنند که از سال 84 تا کنون، هيچ کس بر اثر سرما يا خيابان خوابي فوت نکرده است و اگر کسي نيز در خيابان ها جان خود را از دست داده، به دلايلي جز سرمازدگي مثل مصرف مواد مخدر و … بوده است.

حسن عماري معاون بررسي و شناسايي آسيب‌هاي اداره كل آسيب‌هاي اجتماعي شهرداري چندي قبل در گفتگو با برنا مدعي شد که روزانه بين 800 تا 900 کارتن خواب در اين گرمخانه ها پذيرش مي شوند که اين افراد يا خودشان به گرمخانه ها مراجعه مي کنند و يا توسط مددجويان و گشت ها در سطح شهر و معابر شناسايي و ساماندهي مي شوند..

به گفته اين مقام مسئول گشت هاي اداره کل آسيب ها که روزانه 13 تا 15 اکيپ و در فصل سرما و زمستان به 20 تا 25 اکيپ مي رسد که در سطح شهر کارتن خواب ها را شناسايي و ساماندهي مي کنند.

يکي آمار کارتون خواب‌ها را بگيرد؟
وقتي خانه ات يک تکه مقوا يا يک پتوي پاره باشد که هر کجايي دنج تر و البته به دور از چشم گشت هاي نيروي انتظامي است بتواني علمش کني ديگر کسي نمي تواند به راحتي آمارت را بگيرد و به دنبال اين باشد که زير وبم زندگي ات را کشف کند.

زندگي کارتون خوابي هم از اين دست زندگي هاست که براحتي نمي توان آماري واقعي از آن بدست آورد.کارتون خوابان يا به قول معاون اجتماعي شهردار تهران “بي‌خانمانان ” از آنجا که يک جا بند نمي شوند و به محض پيدا کردن يک جاي گرمتر تغيير مکان مي دهند نمي توان به راحتي آمار علمي درست و بدرد بخوري از آنها پيدا کرد چرا که جزو جمعيتي ثابت،در مکاني خاص به حساب نمي آيند.

براين اساس کارشناسان معتقدند معمولا آماري که از تعداد کارتون خواب ها داده مي شود شامل افرادي است که در مراکز خاص مثل گرمخانه ها مورد پذيرش قرار گرفته اند و در غير اينصورت نمي توان از روش ديگري براي پيدا کردن آمار اين افراد بدست آمد.

بنابراين مسئولان با توجه به حدس و گمان و برآورد تخميني از تعداد مراجعين به گرمخانه ها اين مراکز را تجهيز مي کنند که در حال حاضر 4 گرمخانه براي زمستان امسال تدارک ديده شده است. البته گرمخانه هايي که قرار است مامن اين آورارگان شوند هم خود مشکلات بزرگ و کوچکي را به دنبال خود يدک مي کشند که در گزارش بعدي به آن ها پرداخته مي شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates