12.7.2008

آغاز تجمع دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران

فرارو: تجمع دانشجویی “دانشگاه، فریاد، آزادی” به دعوت دفتر تحکیم وحدت از ساعت 11.30 دقیقه از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شده است.

در این تجمع دانشجویان پلاکاردهای سبز رنگی در دست دارند که در آنها شعارهایی چون “من درد مشترکم” ، “زنده باد آکادمی آزاد”، “رهایی زن رهایی جامعه”، “نه به تبعیض جنسیتی”، “سه سال مهر ورزی در دانشگاه بیش از چهارصد برخورد انضباطی” خود نمایی می کند.

دانشجویان که تعداد اولیه آنها بیش از هشتصد نفر بود به سمت درب 16آذر حرکت کردند و پس از باز کردن این درب، دیگر دانشجویان که موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند به تجمع کنندگان پیوستند.

در حال حاضر دانشجویان با خواندن سرودهای ای ایران و یار دبستانی به سمت دانشکده فنی در حال حرکتند تا برنامه خود را آغاز کنند.

سرودهایی که با صدای بلند از بلندگوهای محوطه دانشگاه پخش می شود اجازه نمی دهد صدای دانشجویان در دانشگاه منعکس شود.

اخبارتکمیلی این تجمع متعاقبا ارسال می شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates