12.8.2008

نماینده مشهد: لطفاً سریعتر پرداخت کنید: بدهی 500 میلیاردی دولت به آستان قدس

انتخاب : نماينده مردم مشهد گفت: دولت در رأس پرداخت بدهي هاي خود ابتدا بايد بدهي هاي آستان قدس رضوي را پرداخت كند. هم اكنون دولت افزون بر 500 ميليارد تومان به آستان قدس رضوي بدهكار است كه بايد سريعتر پرداخت كند

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: دولت در رأس پرداخت بدهي هاي خود ابتدا بايد بدهي هاي آستان قدس رضوي را پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، جواد كريمي با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون دولت افزون بر 500 ميليارد تومان به آستان قدس رضوي بدهكار است كه بايد سريعتر پرداخت كند.

وي تصريح كرد: آستان قدس رضوي در 30 ساله پس از انقلاب اسلامي بدون دريافت هيچ كمكي از دولت و تنها با استفاده از منابع موقوفات و نذورات و مديريت موفق اسلامي به اين جايگاه رفيع رسيده است.

وي خدمات دهي آستان قدس رضوي به 20 ميليون زائر سالانه را مطلوب ارزيابي كرد. وي با اشاره به فعاليتهاي گسترده اقتصادي و عمراني آستان قدس رضوي گفت: اين سازمان علاوه بر اهتمام در توسعه فرهنگ و معارف اسلامي در زمينه هاي مختلف با احياي موقوفات و رونق بخشيدن به بخش هاي اقتصادي موفق عمل كرده است.

به گفته كريمي، با توجه به توسعه حرم مطهري رضوي براساس معماري اسلامي و ايراني، بافت هاي فرسوده اطراف حرم مطهر نيز بايد با توجه بيشتري پيگيري و بازسازي شود.

كريمي مهمترين ويژگي فعاليتهاي فرهنگي و اقتصادي آستان قدس رضوي را، تعلق به بارگاه منور رضوي دانست و افزود: اين نهاد با گسترش مراكز پژوهشي و علمي گامهاي اساسي در مشهد و كشور برداشته است كه در خور توجه و تقدير است و بايد به عنوان يك دستاورد مهم در حكومت اسلامي از آن به نيكي ياد كنيم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates