12.11.2008

سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای دامن افاضاته در رابطه با کیر امام

یوتیوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates