12.12.2008

ماکیاولیسم اسلامی !

وبلاگ مهدی خزعلی: بر خلاف باورهای مردم، ماکیاولی مرد بزرگی بود! اشتباه نکنیم، او در نامه به شهریار وقت، تمامی عادات و رفتار پادشاهان گذشته و حال را در قالب یک تئوری و دستورالعمل به شهریار ارائه می کند، این نوعی نقد آشکار است و به زبان دگر ماکیاولی مشی تمام سلاطین جور را تئوریزه می کند و آبروی خود را در این راه فدا می سازد تا آیندگان به راحتی بتوانند با اندیشه عریان و دکترین برهنه او مبارزه کنند، و این مبارزه نامش ضدیت با ماکیاولیسم نام گیرد نه دشمنی با شهریاران که آنسوی خط قرمزند و مخالفت با آنان کفر ابلیس است و جایشان قعر دوزخ!!

قطعاً مردم در تمامی قرون و اعصار ماکیاولیسم را در رفتار حاکمان جور دیده اند، و نیازی نیست که ماکیاولی به آنان چیزی افزون بیاموزد، اما او در قالب این نامه به شهریار درون او را بر همگان آشکار کرده است، امروز رفتار تمام پادشاهان را با ماکیاولیسم نقد می کنیم، و ماکیاولیسم دروغگو حاکمانی هستند که خود خلاف آنچه عمل می کنند ، پرچمداران مبارزه با ماکیاولیسم نیز می باشند!!

می خواهم کتابی با عنوان ” ماکیاولیسم اسلامی ” خطاب به تمامی حاکمان بلاد اسلامی بنگارم، تا با استفاده از حیل شرعی و تاویل و تفسیر به رای، تمامی راهکارهای ارائه شده توسط ماکیاولی را، با حجت شرعی بر حاکمان به عنوان تکلیف شرعی، و ادای وظیفه الهی واجب نمایم ! تا خدای ناکرده در رتق و فتق امور دچار عذاب وجدان و بی خوابی نشوند!

ماکیاولی را که می شناسید، من مهدی شونم! شاید در آینده مکتب “خزعلیسم” در بین حکومت های دینی رواج یافت، و لا اقل برای مردم این سیاستها برهنه و آشکار باشد!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates