12.14.2008

نشست پاریس درباره افغانستان برگزارشد، ایران شرکت نکرد

بی‌بی‌سی: در پاریس کنفرانسی به ابتکار فرانسه، که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، برگزار شده است.

این نشست در واقع ادامه کنفرانس ماه جون (ژوئن) در پاریس است و هدف از آن نزدیک کردن دیدگاه های همسایگان افغانستان، در مورد مسایل این کشور، اعلام شده بود.

دراین نشست نمایندگانی از پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین که با افغانستان مرز مشترک دارند شرکت داشتند، از کشور های منطقه، نمایندگانی از ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و هند در کنفرانس حضور داشتند و از کشور های غربی، نمایندگان بریتانیا، ایتالیا، کانادا و فرانسه به عنوان رئیس اتحادیه اروپا شرکت داشتند.

تنها کسی که در آخرین ساعات قبل از برگزاری این نشست مشخص شد شرکت نخواهد کرد منوچهر متکی وزیر خارجه ایران بود.

رسانه های گروهی فرانسه شرکت نکردن ایران در این نشست را “تحریم ایران” تلقی کردند و بصورت گسترده ای آنرا باز تاب دادند.

خبرنگاران می گوید شاید دلیل شرکت نکردن ایران، سخنان اخیر نیکولای ساراکوزی رئیس جمهور فرانسه است. که گفته بود هرگز حاضر نیست با رئیس جمهور ایران که خواهان نابودی اسراییل است ، دست دهد.

به باور خبرنگاران ایران ظاهرا خواسته است با شرکت نکردن در نشست پاریس نارضایتی خود از سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسته را نشان دهد.

روابط ایران فرانسه اخیرا بیش از پیش سرد شده است.

از آنجایی که نشست پاریس یک نشست غیر رسمی است، انتظار نمی رود تصمیم خاصی دراین نشست بررسی یا اعلام شود، اما به باور کارشناسان برگزاری چنین نشستی می تواند به خوبی اهمیت و نقش کشور های همسایه در مسایل افغانستان را نشان دهد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates