12.16.2008

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران: دموکراسی خواهان تهران در برنامه خاتمی شرکت نکردند

خبرنامه امیرکبیر: میثم قاسمی دبیر تشکیلات انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران با اعلام اینکه بعد از قطعی شدن حضور خاتمی در دانشگاه تهران، ما طی روزهای گذشته نامه‌‏ای با “عنوان ده سوال ازخاتمی” به دفتر وی ارسال کردیم که که در خبرنامه امیرکبیر نیز بازتاب یافت، گفت: “این نامه بارعایت اصول اخلاقی و رعایت احترام، با لحنی انتقادی تنظیم شده بود، اعلام کرد که با توجه به اینکه خاتمی کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است، براساس رسالت دانشجویی در نقد قدرت، سوالات انتقادی خودرا به دفتر ایشان ارسال‌‏کرده ایم.”

وی با تاکید مجدد بر نادرست بودن تهدید خاتمی توسط دموکراسی خواهان افزود: “مجموعه ی دموکراسی خواهان تهران یک مجموعه ی معتدل و پایبند به قانون است و به هیچوجه رویکرد رادیکال، تخریبی و تهدیدی در روند خود ندارد، که این مساله را می توانید در لحن نامه ی منتشره به خاتمی نیز ببینید. ما در برنامه ی امروز حضور خاتمی در دانشگاه تهران بنا بر توافق قبلی با برگزار کنندگان مراسم حاضر نشدیم و هیچکدام اعضای این مجموعه برای نشان دادن پایبندی خود به اخلاق دموکراتیک و جلوگیری از تهمت ها غیر واقعی به این مجموعه در برنامه شرکت نکردند، هرچند که سخنان آقای خاتمی در این برنامه گویای این مساله بود که نامه ی ما را خوانده و بطور مستقیم و غیر مستقیم می کوشد تا بدان ها پاسخ دهد و ما از این مساله استقبال می کنیم.”

وی در توضیح دشمنی ها و دلیل تهمت زدن ها به انجمن دموکراسی خواه به خبرنامه امیرکبیر گفت: “دانشگاه تهران دانشگاه بزرگی است که گروه های دانشجویی بسیاری نیز در آن فعال هستند که گاها اختلافاتی نیز میان آنان بروز پیدا می کند و گاه این اختلافات به تعارضات و حتی دشمنی تبدیل می شود و متاسفانه این گروه ها در مواقعی تلاش خود را برای تخریب یکدیگر به کار می گیرند. بعد از برنامه ۱۶ آذر دفتر تحکیم وحدت نیز گروه های پراکنده ای از دانشجویان عموما غیر فعال دشمنی با دموکراسی خواهان تهران و تهمت زدن به این مجموعه را به صورت جدی تری پیگیری می کنند و این گروه ها بدون توجه به فشار های امنیتی فراوانی که بر دموکراسی خواهان برقرار است، این گروه را مورد هجمه های خود قرار می دهند و از هیچ گونه تهمتی نیز بدین مجموعه رویگردان نیستند و از جمله می کوشند تا این مجموعه را مجموعه ای تندرو معرفی کنند که به هیچ عنوان چنین نیست. این مجموعه نیز با توجه به توافقات با برزگرا کنندگان و برای جلوگیری از ادامه روند این تهمت ها تصمیم به عدم شرکت در برنامه ی خاتمی گرفت.”

وی تاکید کرد: “دموکراسی خواهان می کوشند تا در فضایی آرام و بدور از تشنج به فعالیت خود ادامه دهند و تا آنجا که امکان دارد در دام هایی که گروه های معارض و امنیتی برای این گروه پهن می کنند گرفتار نشوند.”

وی ابراز امیدواری کرد تا با پایان فضای امنیتی در دانشگاه ها گروه های دانشجوی بتوانند با آزادی بیشتری در دانشگاه حاضر شوند و برنامه های خود را پیگیری کنند .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates