12.16.2008

امید رضا میرصیافی نویسنده وبلاگ روزنگار به دوسال و نیم زندان محکوم شد

خبرنامه امیرکبیر: امید رضا میرصیافی نویسنده وبلاگ روزنگار به علت توهین به مسئولان و تبلیغ بر علیه نظام به دو سال و نیم زندان محکوم شد ، وی پرونده ای مفتوح در باب توهین به مقدسات نیز دارد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ، بنابر مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی امید رضا میرصیافی را به علت تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری و به علت توهین به آیت اله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر نظام، آیت اله خامنه ای به دو سال حبس تعزیری و در مجموع به دو سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم کرد .

بر اساس همین حکم شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیدگی به دیگر اتهام موجود در پرونده یعنی توهین به پیامبر اسلام و مقدسات اسلامی را در صلاحیت خود ندانسته و آنرا به دادگاه کیفری تهران واگذار کرده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات این وبلاگ نویس در تاریخ ۱۲ آبان ماه تشکیل شده بود.

آقای امید رضا میرصیافی در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال از سوی معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق وبلاگ نویسی، توهین به رهبران نظام و توهین به مقدسات اسلامی در منزل خود دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل و پس از گذشت ۴۱ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی با قید وثیقه از زندان آزاد گردیده بود.

فعالان حقوق بشر در ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates