12.17.2008

نيم روز ، منتشر نشده توقيف شد

وبلاگ منتجبی: الان خبر رسيد كه از وزارت ارشاد تماس گرفتند و گفتند كه هفته نامه نيم روز را منتشر نكنيد. ظاهرا عليرضا ملكيان معاونت مطيوعاتي تلفني زده است به آقاي محمد جواد حق شناس كه نيم روز را منتشر نكنيد چون لغو امتياز شده است. دليل اين امر هم گويا اين است كه اين هفته نامه در سال 86 نامنظم منتشر شده و در سال 87 منظم چاپ شده است. جالب است در سالي كه نامنظم چاپ شده كاري نداشتند. در سال 87 هم 8 ماه منظم چاپ شده و آقايان واكنش نشان نداده اند. حالا يك مرتبه بعد از 9 ماه يادشان افتاده اين نشريه در سال پيش نامنظم منتشر مي شده خوبه كه لغو امتيازش كنيم. تازه هيات نظارت نيز اين هفته تشكيل نشده و آقاي ملكيان به حق شناس گفته است كه اين مكالمه تلفني را به مثابه حكم تلقي كنيد. عجب.

تا جايي كه من خبر داشتم و مي دانم نيم روز در استان بوشهر منظم منتشر مي شد و شماره آخر آن در آبان ماه نيز منتشر شده است. از آن تاريخ تاكنون چند شماره ديگر نيز منتشر شده كه همين هفته گذشته برخي شماره ها را براي هيات نظارت ارسال كردند و آنها نيز اعلام وصول كردند. ظواهر قانوني همه رعايت شده است . هر نشريه نيز تا 6 ماه مي تواند انتشار خود را به تاخير بيندازد كه اين از مدت براي نيم روز استفاده نشد. اما دوستان گويا مي خواهند اعلام كنند كه برخي از روزنامه نگاراني كه شرافتمندانه در اين آب و خاك كار مي كنند، امكان فعاليت ندارند. چرا چون تمجيد اين و آن را نمي گويند. براي اين كه نمي خواهند سياهي لشگر دولت و برخي احزاب باشند. ما چوب مستقل بودن خودمان را مي خوريم. و استقلال هزينه دارد. اما دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نگشت / دائما يكسان نماند حال دوران غم مخور.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates