12.19.2008

فرود بدون ترمز قیمت نفت

فرارو: بزرگترين تصميم کاهش توليد در طول تاريخ اوپک هم نتوانست مانع از تداوم سقوط قيمت‌ها در بازار جهانی نفت شود.

به گزارش ايسنا، قيمت نفت خام در بازار جهانی در حالی به پايين‌ترين سطح خود در بيش از چهار سال گذشته رسيده است که اوپک روز گذشته موافقت خود را با کاهش 2.2 ميليون بشکه‌اي توليد نفت در روز اعلام کرده بود.

قيمت نفت اکنون نزديک به 107 دلار پايين‌ترين از زمانی است که بازارها شاهد رکوردشکني هرروزه قيمت‌ها بودند و اکنون بيش از سه چهارم زمان فوق کاهش پيدا کرده است و اين درحالي است که کاهش توليد اوپک در چند نوبت در ماه‌های گذشته نتوانسته مانع از تداوم سقوط قيمت‌ها شود.

بهای نفت خام سبک شيرين آمريکا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ با بي‌توجهی بازارها به کاهش 2.2 ميليون بشکه‌اي اوپک به 39 دلار و 19 سنت رسيده است که پايين‌ترين سطح در بيش از چهارسال گذشته ارزيابی مي‌شود.

درهمين حال هر بشکه نفت خام برنت دريای شمال براي تحويل در ماه فوريه در بازار نفتی اين شهر نيز با 43 سنت کاهش قيمت، معادل 45 دلار و 10 سنت دادوستد شد.

سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) روز چهارشنبه در نشست خود در الجزاير موافقت خود را با کاهش 2.2 ميليون بشکه اي توليد نفت اعلام کرد و اين درحالی است که اين سومين کاهش توليد اوپک از ماه شهريور تاکنون بوده است و مجموع کاهش توليد سازمان را به بيش از چهار ميليون بشکه رسانده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates