12.19.2008

باز هم سخنی از مراجع بزرگوارمان

وبلاگ: محمد نوری زاد، فیلمساز و مستندساز که سابقه نویسندگی در روزنامه کیهان را نیز دارد و نوشته های اخیرش در خصوص مراجع تقلید، باعث ایجاد واکنش های منفی گسترده ای علیه وی شد، در تازه ترین پست وبلاگ خود مجددا به آنچه که ” اشتباهات مراجع تقلید” می خواند، پرداخته است، که متن آن در پی می آید

۱ - دوستی می گفت : یکی از اشتباهات مراجع ما دراین سالها که امیدواریم رضایت خدا را ملاک تشخیص خود قرار داده باشند داستان خروج ناگهانی آنان است از مدار حکومت . بخصوص در مثلا نماز عید فطر . که مبادا آسیبی به ساحت دین خدا درافتد و آنان درپیشگاه الهی وامدار شرعی باشند که صیانت بخشی از آن لابد به عهده آنان نهاده شده است . می شنویم که فلان مرجع عالیقدر بی توجه به اعلام رسمی اقامه نماز عید فطر درچهارشنبه خود در روز سه شنبه به اقامه نماز ایستاده . این روند گاه به سایر مراجع نیز سرایت می کند . می بینی دریک سال چند مرجع بزرگوار بی توجه به نظر رسمی کشوری که خاستگاه و خواستگاه مشخصی نیز دارد و امری حکومتی محسوب می شود به اقامه مستقل نماز عید فطر می پردازند .

۲ - دوست دیگری نتیجه گیری می کرد که همین مراجع بزرگوار آنگاه که مقلدینشان به مکه و مدینه و سایر کشورهای وهابی و غیروهابی می روند به آنان توصیه می کنند که : وقت شرعی کشور مقصد همان است که حکومت اعلام می کند . حتی نماز عید فطر؟ بله فرقی نمی کند . حتی نماز عید فطر .

۳ - دوست دیگری با کنار هم گذاردن این تناقضات حتما الهی وشرعی این نتیجه را می گرفت : یا اسلام کشور مقصد اسلام برتری نسبت به اسلام ماست یا حکومتشان با حکومت منظورنظر مراجع تناسب بیشتری دارد یا این که مرجع تشخیص اوقات شرعی شان از خود ما و رهبرما قابل اعتماد ترند .

۴ - نتیجه ای که خود من از این قضایا می گیرم این است که : مراجع ما چون نفوذی در غیرخانه خود ندارند کاری با باید ها و نباید های اینچنینی دین و شرع ندارند . اما درایران داستان به گونه ای دیگر است . دراینجا مقلدینی دارند که جملگی چشم و گوش به آنان دارند . حرفشان برد دارد . وشاید دراین خصوص معتقدند : این رهبرو حکومت مرکزی است که باید خود را با مراجع تطبیق دهند نه مراجع با حکومت ورهبر .

۵ - یک نتیجه دیگر نیز می توان گرفت . این که : میزان آسیبی که همین مراجع بزرگوار به اقتدار و یکپارچگی مذهبی دربرخی امور منجمله درهمین داستان نماز عید فطر به حکومت زدند باور کنید از هیچ احدالناسی برنمی آمد .

۶ - خداکند خیرخواهی نویسنده از درج این مطلب آنقدر بدیهی بوده باشدکه بلوای دیگری بپانشود .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates