12.19.2008

ذخاير طلاي کشور 24 درصد کاهش يافت

بازتاب: ذخاير طلاي کشور نه تنها افزايش نيافته بلکه کاهش محسوسي نيز داشته است.

به گزارش ايلنا، آمارهاي رسمي بانک مرکزي نشان مي‌‏دهد ميزان کل ذخاير طلاي کشور از 140.8 تن در سال 85 به 106.7 تن در پايان سال 86 رسيده است که بيانگر فروش 24 درصد ذخاير طلاي کشور در سال 86 است.
اين در حالي است که چندي پيش، مجتبي ثمره هاشمي، مشاور ارشد رئيس‌‏جمهور در گفت‌‏وگو با ايلنا تصريح کرده بود براي جلوگيري از تأثير بحران مالي اقتصاد جهاني بر ايران، بخشي از ذخاير ارزي کشور به طلا تبديل شده است اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌‏دهد نه تنها ايران اقدام به خريد طلا نکرده است، بلکه 24 درصد از ذخاير طلاي خود در در داخل و خارج از کشور را به فروش رسانده است.

به گزارش ايلنا، در همين حال ارزش ذخاير طلاي بانک مرکزي نيز در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 26 درصد کاهش نشان مي‌‏دهد.
بنا براين گزارش، ميزان ذخاير طلاي خارج از کشور در پايان سال گذشته 12.9 تن گزارش شده که ارزش تقريبي آن برابر با 1.4 هزار ميليارد ريال گزارش شده است، اين درحالي است که در پايان سال 85 ميزان ذخاير طلاي ايران در خارج از کشور 34.5 تن بوده که ارزش آن 3.8 هزار ميليارد ريال گزارش شده است.
بر اين اساس ذخاير طلاي داخلي در پايان سال گذشته 93.7 تن و به ارزش تقريبي 10.1 هزار ميليارد ريال بوده که مقايسه سال گذشته ذخاير طلاي داخل، حکايت از کاهش محسوس ذخاير داخلي دارد به طوري که در سال 85 ذخاير طلاي بانک مرکزي در داخل کشور106.2 تن گزارش شده است که نشان مي‌‏دهد 13 تن از ذخاير طلاي بانک مرکزي در داخل کشور به فروش رسيده است.
بر پايه اين گزارش ارزش طلاي داخلي بانک مرکزي در سال گذشته 10.1 هزار ميليارد ريال بوده است؛ اين در حالي است که در پايان سال 85 ارزش تقريبي طلاي بانک مرکزي در داخل کشور حدود 11.8 هزار ميليارد ريال گزارش شده است.
در پايان سال گذشته ميزان کل ذخاير طلاي بانک مرکزي 106.7 تن به ارزش 11.6 هزار ميليارد ريال بوده است که مقايسه اين رقم با سال 85 حکايت از کاهش بسيار زياد ذخاير طلاي ايران دارد. در سال 85 ميزان کل ذخاير طلاي بانک مرکزي 140.8 تن به ارزش 15.7 هزار ميليارد ريال بوده است.
حاصل مجموع عمليات خريد و فروش، درنتيجه مصرف طلا در داخل کشور و نوسانات قيمت بين‌‏المللي طلا سبب شده که ارزش دارايي‌‏هاي ذخاير طلا با کاهش مواجه باشد.

لازم به ذکر است اين موجودي طلاي اعلام شده جدا از طلاي در دست مردم و صنعتگران است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates