12.20.2008

تزریق 3 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به بانکها

الف: قائم مقام بانک مرکزی از تزریق 3 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به بانکها خبر داد و اعلام کرد: بانکها نیمی از 6 هزار میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد شده توسط بانک مرکزی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برداشت کردند.

حسین قضاوی در گفتگو با مهر گفت: کل خط اعتباری 6 هزار میلیارد تومان در دسترس بانکها قرار دارد و بانکها متناسب با میزان جذب تسهیلات پروژه ها، درخواست خود را برای دریافت خط اعتباری به بانک مرکزی ارائه می دهند و از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می کنند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانکها تاکنون نیمی از مبلغ 6 هزار میلیارد تومان خط اعتباری مذکور را از بانک مرکزی درخواست و برداشت کرده اند.

وی در خصوص پرداخت مابقی رقم مذکور به بانکها نیز اظهارداشت: از نظر بانک مرکزی این رقم در دسترس بانکها است، بانکها به تدریج پروژه های متقاضی دریافت تسهیلات را بررسی می کنند و به آنها تسهیلات می پردازند.

قضاوی اضافه کرد: به همین دلیل نیز بانکها در گذر زمان که نیاز به خط اعتباری دارند، از حساب خود نزد بانک مرکزی برداشت می کنند.

به گزارش مهر، بنابر اعلام بانک مرکزی؛ این بانک برنامه هایی را برای بیرون رفت از وضعیت فعلی بخش تولید در پیش گرفته است که در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به اجرا گذاشته خواهد شد.

بر همین اساس 6 هزار میلیارد تومان مذکور در اختیار بانکها قرار می گیرد تا برای تامین سرمایه در گردش بخش تولید اعم از طرحهای فعال و نیمه تمام به کار گرفته شود و تامین این منابع بر مبنای پیشرفت طرحها خواهد بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates