12.21.2008

اسامي 2 شرکت وام‌‏گيرنده از بانک مرکزي در سال 86 اعلام شد: شرکت پسته ايرانيان وام کلان خود از بانک مرکزي را پس از 2 سال پس نداد

ایلنا: اسامي بدهکاران بانک مرکزي و مبالغ دريافتي آنها از بانک مرکزي اعلام شد.

به گزارش ايلنا، در بين بدهکاران بانک مرکزي ايران نام يک شرکت خاص به چشم مي‌‏خورد که پيگيري خبرنگار ايلنا، مستندات جديدي از دست‌‏اندازي برخي دست‌‏هاي سياسي به خزانه بانک مرکزي را مشهود مي‌‏سازد.
بر پايه اين گزارش، علاوه بر شركت سرمايه‌‏گذاري ملي ايران، شركت ملي انفورماتيك، هزينه تعهدات وام بانک جهاني، کالا و خواربار نام شرکتي به چشم مي‌‏خورد که سنخيتي با نام ساير شرکت‌‏ها ندارد.
بر اين اساس، شرکت‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري ملي و ملي انفورماتيک دو شرکت زير مجموعه بانک مرکزي هستند و طبيعي است که در ريز بدهکاران بانک مرکزي گنجانده شوند اما شرکت ايرانيان تعاوني پسته‌‏اي است که زير نظر نزديکان دولت اداره مي‌‏شود و بر خلاف اساسنامه بانک مرکزي مبلغ7/8.740 ريال و يا به عبارتي 874 ميليون تومان از بانک مرکزي دريافت کرده است.
اين اعتبار در زمان ابراهيم شيباني، رييس کل اسبق بانک مرکزي در سال 85 ارائه شده و تا کنون به بانک مرکزي برگردانده نشده است.
گفته مي‌‏شود تعاوني پسته ايرانيان در تقابل با پسته رفسنجان که توسط برخي اعضاي کارگزاران اداره مي‌‏شود، تاسيس شده که ظاهراً در همان مقطع زماني از داوود زارع اسکندري، مدير عامل اسبق بانک تجارت نيز مبالغ کلاني اعتبار دريافت کرده است.
بر اساس گزارش خبرنگار ايلنا، به دليل ضعف در اداره امور اين تعاوني حجم زيادي از پسته‌‏هاي اين تعاوني به ارزش 40 ميليون دلار به دليل عدم بازاريابي مناسب از دست رفت.
شرکت پسته ايرانيان يکي از شرکت‌‏هايي است که در ليست بدهکاران بزرگ سيستم بانکي قرار گرفته است، اين در حالي است که اين شرکت تنها چهار سال فعاليت خود را آغاز کرده است و علي‌‏رغم سابقه موفق، به دليل حمايت‌‏هاي سياسي و به ويژه حمايت مستقيم استانداري کرمان و استاندار سابق اين استان توانسته است وام‌‏هاي کلاني از نظام بانکي و حتي بانک مرکزي اخذ کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates