12.22.2008

ادامه سرکوب در دانشگاه شیراز: احضار ۱۹ دانشجوی دیگر به کمیته انضباطی و افزایش تعداد دانشجویان احضاری به ۳۵ نفر

خبرنامه امیرکبیر: در پی احضار ۱۶ دانشجوی دانشگاه شیراز به کمیته ی انضباطی طی هفته ی گذشته، روز شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۹ دانشجوی دیگر نیز به کمیته ی انضباطی احضار شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، کمیته ی انضباطی دانشگاه شیراز دلیر بارخدا، روح الله قاسمی، اسماعیل جلیل وند، یونس میرحسینی، امین درستی، احسان هاشمی، محسن زرین کمر، نسیم دالوند، ندا اسکندری، محدثه محوی شیرازی، فاطمه آقایی، اسماعیل معدنچی، کامران محمدی، همت جهانشاهی، محمد امین کریمی و … را احضار کرده است.

اتهام تمامی این ۳۵دانشجو، شرکت در تجمعات ۱۶ و ۱۸ آذر ماه در دانشگاه شیرازعنوان شده است.

نکته ی جالب در مورد این احضار ها این است که تعدادی از دانشجویان احضاری در این تجمعات حاضر نبوده اند.

این احضارها در حالی صورت گرفته است که پس از برگزاری تجمع دانشجویان منتقد در ۱۶ آذر ماه در اعتراض به مصادره ی روز دانشجو توسط نهادهای حکومتی و برپایی تریبون آزاد در ۱۸ آذر ماه، دانشجویان بسیجی با همکاری نهادهای امنیتی داخل و خارج دانشگاه، به فرافکنی در مورد این تجمعات و جوسازی علیه دانشجویان شرکت کننده در آن دست زده اند. برگزاری مراسم اعتکاف سیاسی از سوی دانشجویان بسیجی که با هزینه های مالی زیادی همراه بود و پخش بیانیه هایی در سطح دانشگاه و همچنین شایعه پراکنی و دروغ گویی در خارج از دانشگاه از اقدامات این دانشجویان بوده است. دانشجویان بسیجی دانشگاه شیراز که از برگزاری باشکوه تجمعات ۱۶ و ۱۸ آذر دانشگاه شیراز به شدت به خشم آمده اند برای به زیر سوال بردن این دو تجمع بازهم، چون پرو‍ژی دانشگاه امیرکبیر، بحث توهین به مقدسات از سوی دانشجویان شرکت کننده در تریبون آزاد را مطرح کرده اند.

این در حالی است که هیچ توهینی از سوی دانشجویان شرکت کننده در تجمعات ۱۶ و ۱۸ آذر ماه صورت نگرفته است و علی رغم فیلم ها و مدارک موجود از این دو تجمع، دانشجویان بسیجی از پخش این مستندات در مراسم اعتکاف و در میان مسئولان مختلف سر باز زده اند. به نظر می رسد در پی احضار های گسترده ی دانشجویان دانشگاه شیراز از سوی کمیته ی انضباطی، این دانشگاه در روزهای آینده چندان آرام نخواهد بود.

(گفتگو با ناصر پویافر (نایب دبیر انجمن اسلامی پلی تکنیک) درباره وقایع اخیر دانشگاه شیراز)

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates